Aktuality

O nás

 • Agentura byla založena městem Vsetín za účelem řešení nezaměstnanosti, ekonomického rozvoje, rozvoje podnikání, zapojování podnikatelské veřejnosti do komunitních aktivit a rozhodovacích procesů při respektování zásad trvale udržitelného rozvoje.
 • Dalším účelem založení společnosti je zlepšení zdraví a kvality života obyvatel zejména vsetínského regionu, rozvoje občanské společnosti, zapojování veřejnosti do komunitních aktivit a rozhodovacích procesů a podpora neziskového sektoru.

Stěžejní náplň činnosti Agentury pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. představují v současné době tyto tři základní oblasti:

 • Správa historické budovy Maštalisek jako podnikatelského domu
 • Projektová činnost včetně dotačního poradenství
 • Spolupráce a komunikace se všemi aktéry komunitního prostoru ve Vsetíně

Výroční zprávy

Kancelářské prostory

Od roku 2007 jsou nabízeny k pronájmu kancelářské prostory nacházející se v historické budově Maštaliska na Horním náměstí ve Vsetíně. K dlouhodobému pronájmu je zde ve třech nadzemních podlažích určeno několik místností s rozlohou od cca 20 do 45 m2. Kanceláře jsou vybaveny základním nábytkem a k dispozici jsou všechna potřebná připojení.

V rámci provozu zajišťovány tyto služby spojené s nájmem:

 • dodávky elektrické energie, vodné, stočné
 • odpady – svoz komunálního odpadu
 • ohřev TUV a vytápění
 • úklid předmětu nájmu, sociálního zařízení a dalších společných prostor
 • zabezpečení objektu, jeho napojení na centrální pult, bezpečnostní kódování kanceláří
 • činnost správce budovy – revize, opravy, operativa provozu budovy a jejího okolí
 • služby recepce

Činnost Agentury pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. ukončena k 31. 12. 2023. Od 1. 1. 2024 zajišťuje provoz budovy a poskytování souvisejících služeb vlastník nemovitosti Město Vsetín prostřednictvím Odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje MěÚ Vsetín.

Virtuální sídlo

V rámci aktivit v oblasti rozvoje podnikatelského prostředí poskytována služba virtuálního sídla. Tento produkt je východiskem zejména pro malé firmy a živnostníky, kteří nechtějí mít sídlo na adrese trvalého bydliště a pro své podnikání nepotřebují stabilní kancelář.

 • Benefity služby virtuálního sídla
  • lukrativní adresa
  • nesrovnatelně nižší náklady
  • legální a rychlá cesta k podnikání
  • možnost využití doplňkových služeb
  • cena od 400 Kč bez DPH za měsíc

 • Doplňkové služby
  • recepce (přebírání/přeposílání zásilek, příprava a organizace jednání, vzkazy)
  • administrativa firemní agendy (firemní korespondence, zápisy z jednání apod.)
  • krátkodobý pronájem jednacích prostor

Činnost Agentury pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. ukončena k 31. 12. 2023. Od 1. 1. 2024 zajišťuje provoz budovy a poskytování souvisejících služeb vlastník nemovitosti Město Vsetín prostřednictvím Odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje MěÚ Vsetín.

Pronájem jednacích prostor a konferenční servis

Ke krátkodobým pronájmům nabízeny dále uvedené jednací prostory, které se nachází v budově Podnikatelského domu Maštaliska na Horním náměstí ve Vsetíně. Prostory jsou vhodné pro pořádání konferencí, seminářů, pracovních setkání či nejrůznějších společenských akcí včetně svatebních obřadů.

Činnost Agentury pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. ukončena k 31. 12. 2023. Od 1. 1. 2024 zajišťuje provoz budovy a poskytování souvisejících služeb vlastník nemovitosti Město Vsetín prostřednictvím Odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje MěÚ Vsetín.
Popis a vybavení prostor:
 • prostory k pronájmu se nachází ve zrekonstruované budově bývalého panského dvora, tzv. Maštaliska, která jsou součástí souboru historických budov Horního města spolu se vsetínským zámkem, Starou a Novou radnicí
 • celková kapacita sálu je až 90 míst k sezení při divadelním uspořádání židlí
 • pro menší akce je sál možné předělit protihlukovou přepážkou na dvě části, kapacita obou menších sálů je pak zhruba 45 míst k sezení
 • základní vybavení sálu tvoří 24 ks skládacích stolů, 40 ks jednacích židlí s vyklápěcími stolky a odkládacími košíky (možnost doplnění židlí dle potřeby)
 • k dispozici je Wi-Fi připojení, audiotechnika vč. přenosného mikrofonu, dataprojektor, promítací plátno, flipchart, řečnický pult
 • možnost kopírování a tisku, laminace dokumentů a kroužková vazba
 • bezbariérový přístup, dostatečné parkovací kapacity v okolí u objektu

Činnost Agentury pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. ukončena k 31. 12. 2023. Od 1. 1. 2024 zajišťuje provoz budovy a poskytování souvisejících služeb vlastník nemovitosti Město Vsetín prostřednictvím Odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje MěÚ Vsetín.

Projektová činnost

 • Poradenství při zpracování projektů – konzultace projektových záměrů zřizovatele, neziskového sektoru a komunitních partnerů
 • Řízení a administrace projektů
 • Participace na realizaci, zajištění udržitelnosti a následného monitoringu ukončených projektů
Realizované projekty:
 • Název projektu: Mám na to
  Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0009096
  Zjistit více

 

Činnost Agentury pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. ukončena k 31. 12. 2023.

 

 

Kontakt

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. v likvidaci
Horní náměstí 3
755 01 Vsetín

Telefon: +420 724 146 517
E-mail: filip.holzmuller@aerv.cz

IČ: 26863081
DIČ: CZ26863081
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 197421158/0300

Ing. Filip Holzmüller

ředitel, likvidátor

+420 724 146 517
filip.holzmuller@aerv.cz