Žáci vsetínských škol již podeváté usilují v kampani o lepší svět

Fairtradové město Vsetín, Vzdělávací program JSNS Člověk v tísni, o. p. s., ZŠ Vsetín, Rokytnice a Klub ambasadorů fair trade pod záštitou Mgr. Pavla Bartoně, místostarosty města Vsetín, společně připravili v pátek 25. listopadu v budově na Maštaliskách devátý ročník žákovského sympozia o globálních problémech s názvem Vsetínské školy za lepší svět. „Cílem akce, která […]