Starosta Růžička ocenil práci zasloužilých hasičů

Se členy Aktivu zasloužilých hasičů a funkcionářů (jde o držitele nejvyššího hasičského vyznamenání, titulu „Zasloužilý hasič“ – pozn. red.) z okresu Vsetín a jejich doprovodem se setkal v pátek 26. srpna v budově Maštalisek na Horním městě vsetínský starosta Jiří Růžička (KDU-ČSL).

Zasloužilí hasiči, kteří jsou sdruženi v Aktivu zasloužilých hasičů při SH ČMS – Okresního sdružení hasičů Vsetín, pořádají každoročně výjezdní setkání ve městech a obcích na území celého okresu Vsetín. Letos se setkání uskutečnilo pod záštitou starosty města Vsetína ve spolupráci s OSH Vsetín. Organizaci měl na starosti vedoucí klubu Josef Mucha z rokytnického sboru dobrovolných hasičů. Setkání proběhlo v historické budově Maštalisek. Na Horní město přišel hasiče a jejich doprovod přivítat starosta Vsetína Jiří Růžička.

„Je pro mě velkou ctí, že tady mohu být s vámi. Máme za sebou těžké časy, a současná situace také není jednoduchá. Proto si vážím toho, že se můžeme společně setkávat a sdílet své životy tváří v tvář. Chtěl bych vyjádřit také poděkování vám všem, dobrovolným hasičům a sdružením, za práci pro obce, která je neocenitelná. Ze srdce vám přeji pevné zdraví,“ sdělil přítomným starosta Růžička, který následně představil aktuální investiční akce a plány města a předal hasičům pamětní listy. „Chtěl bych poděkovat městu a starostovi za vstřícnost a za to, že jsme mohli využít prostory budovy Maštalisek. S městem i se starostou Vsetína SDH Rokytnice dlouhodobě spolupracujeme na vysoké úrovni,“ uvedl organizátor Josef Mucha.  Po příjemném posezení navštívili hasiči vsetínský zámek a následně program pokračoval obědem v nové hasičské zbrojnici v Rokytnici, jejíž stavbu město dokončilo a předalo dobrovolným hasičům do užívání vloni v září. Při dobrém jídle a pěkné hudbě, o kterou se postarali manželé Kohútkovi, vydrželi všichni až do pozdních odpoledních hodin.

© 2007 – 2024 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.