Vsetíňané popsali příležitosti svého města, jejich pořadí určí anketa

Vsetínská radnice pořádá každoročně setkání s občany s názvem „S námi pro vás za jeden provaz“ s cílem zapojit veřejnost do rozhodování o dění ve městě, a zároveň ji informovat o realizovaných a připravovaných akcích ve Vsetíně. Letos toto setkání připadlo na středu 15. června a jeho účastníci opět přišli se zajímavými podněty. O výsledném […]

Začaly úpravy části Horního náměstí ve Vsetíně

V polovině června byly zahájeny stavební úpravy prostoru mezi vsetínským zámkem a budovami Maštalisek a okresního soudu na Horním náměstí. Z rozpočtu města si vyžádají 3,7 milionu korun bez DPH. V rámci stavby dojde k úpravám povrchů chodníků, jež jsou součástí parčíku, a dalšího chodníku přiléhajícího k budově staré radnice. Opravena bude i část komunikace […]