O regeneraci Rybníků v Alcedu

Plány na regeneraci sídliště Rybníky nabývají konkrétní obrysy. Vedení města proto připravuje veřejné projednání tohoto projektu, a to ve čtvrtek 24. června od 16 hodin v klubu střediska volného času Alcedo na ulici Záviše Kalandry 1095.

Občanům zde budou zástupci města i projektantem představeny návrhy umístění nových parkovacích ploch, úpravy městské zeleně, opravy stávajících komunikací a další plánované změny, které jistě přinesou lidem žijícím na tomto sídlišti zpříjemnění bydlení.

© 2007 – 2024 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.