Žáci vsetínských škol již podeváté usilují v kampani o lepší svět

Fairtradové město Vsetín, Vzdělávací program JSNS Člověk v tísni, o. p. s., ZŠ Vsetín, Rokytnice a Klub ambasadorů fair trade pod záštitou Mgr. Pavla Bartoně, místostarosty města Vsetín, společně připravili v pátek 25. listopadu v budově na Maštaliskách devátý ročník žákovského sympozia o globálních problémech s názvem Vsetínské školy za lepší svět.

„Cílem akce, která se s výjimkou covidového roku 2020 koná v našem městě pravidelně od roku 2013, je rozšiřovat povědomí žáků o globálních problémech, ukazovat na jejich souvislosti a na to, jak ovlivňují životy u nás a životy lidí v jiných částech světa,“ přiblížil místostarosta Pavel Bartoň.

Žáci v rámci sympozia, jehož hlavními tématy byl udržitelný rozvoj, cíle udržitelného rozvoje, dopady změny klimatu, odpovědná spotřeba a Fairtrade, pracovali s dokumentárními filmy a informacemi, debatovali ve smíšených i školních týmech. „Následně v průběhu roku realizují tematickou žákovskou kampaň. V minulých ročnících to bylo například na téma fair trade, spotřeba palmového oleje či odpovědná spotřeba vody, potravin, oblečení a obuvi. Připravují besedy pro spolužáky, happeningy, průzkumy, benefiční akce a sdílí informace,“ doplnila předsedkyně Lísky Iva Koutná s tím, že letos se do akce Vsetínské školy za lepší svět zapojily pětičlenné týmy ze čtyř základních škol na území města Vsetín.

Připojené soubory

© 2007 – 2024 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.