Navrhněte projekt, a utvářejte tak VSETÍN PODLE NÁS

Až do 31. května mohou Vsetíňané posílat návrhy na využití jednoho milionu korun, který město Vsetín vyčlenilo pro druhý ročník participativního rozpočtu s názvem VSETÍN PODLE NÁS. O realizaci některého z projektů budou hlasovat sami občané.

Vsetín v rámci programu Zdravé město a místní Agenda 21 dlouhodobě zavádí do praxe prvky trvale udržitelného rozvoje. Do zkvalitňování života přitom zapojuje také místní obyvatele a organizace. Jedním z nástrojů takového zapojení je participativní rozpočet, díky němuž mohou občané rozhodovat o využití části městského rozpočtu na jimi navržené projekty.

„Od počátku března mohou obyvatelé města starší 15 let posílat projekty, na jejichž realizaci může být jeden milion korun, vyčleněný v rámci participativního rozpočtu, použit,“ připomněl místostarosta Pavel Bartoň. Výše investice do jednoho projektu není stanovena, ale nesmí překročit finanční limit participativního rozpočtu, tedy jeden milion korun. Projekty by měly být zaměřeny na úpravu veřejného prostoru či zvelebení veřejného prostranství pro sportovní nebo volnočasové využití, dopravní infrastrukturu, životní prostředí. Dále je podmínkou reálná proveditelnost, soulad se zákony či územním plánem města.

Návrhy projektů nejprve konzultujte s koordinátorkou participativního rozpočtu Terezou Barvíkovou z odboru školství a kultury radnice (e-mail: tereza.barvikova@mestovsetin.cz, tel. č. 571 491 551). Následně je možné je na předepsaném formuláři, který naleznete včetně pravidel na webu www.vsetinpodlenas.cz, zaslat v elektronické podobě či doručit v listinné podobě na adresu radnice. Lhůta pro podání návrhů běží do 31. května. Hlasování o návrzích bude probíhat od poloviny září, realizace vítězného projektu, resp. i více projektů se předpokládá v roce 2022.

© 2007 – 2024 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.