Do participativního rozpočtu předložilo projekty 14 navrhovatelů

Občané Vsetína podali ve stanovené lhůtě celkem 14 návrhů na využití jednoho milionu korun, který se radnice rozhodla vyčlenit do druhého ročníku participativního rozpočtu města Vsetína, jenž nese název „VSETÍN PODLE NÁS“. O realizaci jednoho či více projektů budou na podzim hlasovat sami obyvatelé našeho města.

Vsetín je dlouhodobě zapojen do programu Zdravé město a místní Agenda 21, který zavádí prvky trvale udržitelného rozvoje do praxe. Jeho cílem je zapojovat obyvatele a organizace do zkvalitňování života. Jednou z možností je využití participativního rozpočtu. Občané díky němu mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na jimi navržené projekty.

„Od počátku března až do závěru května tedy obyvatelé města starší 15 let mohli posílat návrhy projektů zaměřené na úpravu veřejného prostoru či zvelebení veřejného prostranství pro sportovní nebo volnočasové využití, dopravní infrastrukturu, životní prostředí. Nedílnou součástí každého návrhu byl rámcový popis a rozpočet projektu,“ přiblížil pravidla participativního rozpočtu místostarosta Pavel Bartoň s tím, že na radnici nakonec dorazilo 14 návrhů.

Realizovatelnost zmíněných projektů budou nyní až do konce srpna posuzovat v součinnosti s jejich předkladateli pracovní skupiny odborníků. Od 13. září do 31. října proběhne anketa na komunikační platformě Mobilní Rozhlas, na základě jejíchž výsledků se rozhodne, který projekt či více projektů radnice v příštím roce, nejpozději však do poloviny roku 2023 uskuteční.

„Děkuji všem autorům navržených projektů, kteří se tak konstruktivní formou rozhodli podílet na možnosti zpříjemnění podmínek pro život nás všech,“ uzavřel místostarosta Bartoň.

© 2007 – 2024 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.