S námi pro vás za jeden provaz – TOP 10 příležitostí a hrozeb Vsetína 2022

Pojďte hledat příležitosti a problémy našeho města! Ve středu 15. června 2022 od 16 hodin proběhne v Domě kultury Vsetín tradiční fórum S námi pro vás za jeden provaz.

© 2007 – 2024 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.