Rozhodnutí o zrušení společnosti Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.

Na základě ustanovení § 8 odst. 1 písm. c), zákona č. 248/1995 Sb., Zákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, rozhodla správní rada Agentury pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s., se sídlem Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín, IČO: 26863081, na svém 87. zasedání dne 11. 10. 2023 o zrušení výše uvedené společnosti k datu 31. 12. 2023.

Město Vsetín, zakladatel Agentury pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s., potvrdilo toto rozhodnutí správní rady přijatým usnesením 10/9/ZM/2023 na jednání Zastupitelstva města Vsetín dne 30. 10. 2023.

© 2007 – 2024 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.