Začaly úpravy části Horního náměstí ve Vsetíně

V polovině června byly zahájeny stavební úpravy prostoru mezi vsetínským zámkem a budovami Maštalisek a okresního soudu na Horním náměstí. Z rozpočtu města si vyžádají 3,7 milionu korun bez DPH.

V rámci stavby dojde k úpravám povrchů chodníků, jež jsou součástí parčíku, a dalšího chodníku přiléhajícího k budově staré radnice. Opravena bude i část komunikace před objektem Maštalisek. „Dále dojde k výměně veřejného osvětlení a obnově části zeleně. Stávající lavičky necháme odstranit a nahradit je novými. V místě laviček uprostřed parčíku bude osazena nová parková lampa a dobíjecí sloupek, který obsahuje dva USB porty pro nabíjení mobilních zařízení připojeným kabelem, ale také jedno místo pro bezdrátové nabíjení telefonů. V neposlední řadě zde bude umístěno SOS tlačítko, po jehož stisku dojde ke spojení s Integrovaným záchranným systémem,“ přiblížil starosta Jiří Růžička.

Stavební úpravy by měly začít v polovině června a trvat do úvodu září. Jejich realizací byl na základě výsledků veřejné soutěže pověřena společnost SWIETELSKY stavební.

© 2007 – 2024 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.