Oznámení o zahájení likvidace společnosti Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.

Oznámení o zahájení likvidace obecně prospěšné společnosti dle § 9 odst. 3 písm. d) z.č. 248/1995 Sb.

obecně prospěšná společnost:
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. v likvidaci
IČO: 26863081,
se sídlem Horní náměstí 3, 75501 Vsetín, Česká republika,
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Ostravě, zn. O 200,
zastoupená likvidátorem: Ing. Filip Holzmüller

Rozhodnutím správní rady ze dne 11.10.2023 byla Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. zrušena ke dni 31.12.2023. Rozhodnutím správní rady ze dne 22.11.2023 byl k provedení likvidace jmenován likvidátor s počátkem výkonu funkce od 01.01.2024.

Likvidátor obecně prospěšné společnosti Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. v likvidaci tímto ve smyslu § 9 odst. 3 písm. d) z.č. 248/1995 Sb. oznamuje, že tato obecně prospěšná společnost zahájila od 01.01.2024 likvidaci.

Likvidátor obecně prospěšné společnosti Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. v likvidaci vyzval věřitele, aby se přihlásili o svá práva a pohledávky ve lhůtě tří měsíců a dvou týdnů ode dne následujícího po dni zveřejnění výzvy ve sbírce listin veřejného rejstříku.

© 2007 – 2024 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.