Vsetín zná konečnou podobu TOP 10 příležitostí a problémů

Tradiční hlasování občanů o TOP 10 příležitostí a problémů města bylo letos velmi vyrovnané. Nejvíce hlasů nakonec obdržela rekonstrukce a modernizace Domu kultury.

TOP 10 byla nadefinována na každoročním fóru„S námi pro vás za jeden provaz“, které uspořádala radnice 21. června v Domě kultury, a to v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21. Desítky občanů zde u několika tematicky zaměřených kulatých stolů diskutovaly o tom, jakými problémy města by se zástupci vedení radnice měli prioritně zabývat. Z jednání vzešla finálová desítka, o jejímž definitivním pořadí se do 31. srpna hlasovalo v anketě na komunikační platformě Mobilní Rozhlas.

Do letošního hlasování se v součtu za fórum i webovou anketu zapojilo 285 respondentů. Ti přidělili největší počet 44 hlasů rekonstrukci a modernizaci Domu kultury. „Nedobrého technického stavu Domu kultury jsme si vědomi. Jeho případné úpravy by mohly být součástí komplexní přeměny lokality Svárova, tedy i budovy radnice a okolních veřejných ploch. To vše je nyní předmětem studií, jimiž se zabývá několik architektonických kanceláří,“ reagoval místostarosta Tomáš Pifka. Druhé místo v anketě obsadilo se ztrátou čtyř hlasů odkoupení autokempu Semetín s cílem vybudovat tam zázemí pro bike arénu a volný čas. S 34 hlasy pak byl třetí návrh dořešit úsek cyklostezky centrem města v úseku od Ohrady po městské lázně včetně odpočinkové zóny na břehu Vsetínské Bečvy. Těsné rozdíly byly i mezi zbývajícími osmi podněty, jejichž výčet přinášíme níže. „Z toho vyplývá, že spektrum názorů mezi občany je velmi různorodé a každý preferuje trošku jinou oblast či problematiku. Každopádně ale platí, že se všemi podněty z této desítky budeme zabývat. Všem, kteří se zapojili do jejich vyprofilování i samotného hlasování, patří naše poděkování,“ vzkázal místostarosta Pifka.

Konečné pořadí TOP 10:

1. Rekonstrukce a modernizace Domu kultury (44 hlasů)

2. Odkoupení autocampu Semetín pro vybudování zázemí pro bike arénu a volný čas (40 hlasů)

3. Dořešit úsek cyklostezky centrem Ohrada-lázně včetně odpočinkové zóny na břehu řeky Bečvy (34 hlasů)

4. Generální oprava Dolního náměstí (zeleň, volné plochy, hospodaření s dešťovou vodou) (30 hlasů)

5. Více zeleně ve městě (28 hlasů)

6. Oprava místních komunikací zejména k MŠ a ZŠ (22 hlasů)

7. – 8. Nedostatečné kapacity pobytových sociálních služeb pro osoby se speciálními potřebami (odlehčovací služby, demence aj.) (21 hlasů)

7. – 8. Nedostatek obecního bydlení (21 hlasů)

9. Přechod u školy v Luhu – alternativa radar (16 hlasů)

10. Veřejná pítka a další opatření ke zlepšení klimatu v ulicích (slunečníky na dětských hřištích aj.) (15 hlasů)

© 2007 – 2024 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.