Město opět pomáhá podnikatelům stiženým koronavirovou krizí

Pandemie koronaviru a na ni navazující usnesení vlády o uzavření prodejen a zákazu poskytování služeb komplikují život také podnikatelům a živnostníkům na Vsetíně. Rada města se jim proto 20. ledna rozhodla situaci usnadnit. Nájemcům městských nebytových prostor odpustí jedno měsíční nájemné, případně poskytne na něm padesátiprocentní slevu.

Již dříve pak zastupitelé vyhlásili dotační titul na podporu podnikání i pro subjekty působící v jiných než městských prostorách. O dotaci na pokrytí jednoho měsíčního nájemného mohou žádat v průběhu měsíce února.

 „Moc dobře si uvědomujeme, že již několik měsíců trvající pandemie koronaviru citelně dopadá na činnost místních živnostníků a podnikatelů. Chceme jim proto v této nelehké době podat pomocnou ruku stejně jako v loňském roce,“ uvedl starosta Jiří Růžička.

Podpory se tak na základě rozhodnutí radních dočkají živnostníci a podnikatelé, kteří provozují své činnosti v nebytových prostorách vlastněných městem a jimž byla tato činnost nařízením vlády dočasně zakázána. „V součtu jde o čtyřicet subjektů. Všem promineme nájemné za měsíc leden 2021, což představuje dohromady částku přesahující půl milionu korun,“ prohlásil starosta.

Radní podle něj ale podpoří i ty živnostníky a podnikatele z městských nebytových prostor, kteří provozovny uzavřít nemuseli. „Jsme si vědomi, že jsou postiženi velkým poklesem tržeb, neboť občané v době pandemie jejich služby nebo jimi prodávaný sortiment nevyhledávají. Těmto subjektům poskytneme padesátiprocentní slevu na nájmu za leden 2021,“ řekl starosta s tím, že v tomto případě se podpora týká 33 subjektů a v součtu přesahuje hodnotu sta tisíc korun.

Město ale nemyslí pouze na nájemce svých prostor. Již v prosinci zastupitelé rozhodli o vyhlášení celkově třetího kola „Programu na podporu podnikání ke zmírnění následků škod vzniklých v souvislosti s krizovými opatřeními za nouzového stavu v roce 2020“. „Smyslem programu je pomoci těm, kteří v souvislosti s krizovými opatřeními během nouzového stavu na podzim 2020 byli nuceni uzavřít provozovny v prostorách nevlastněných městem,“ vysvětlil starosta Růžička a dodal, že do třetího kola tohoto programu byl na základě rozhodnutí zastupitelstva vyčleněn k rozdělení jeden milion korun. „Program je určen pro fyzické a právnické osoby, jejichž provoz byl uzavřen nařízením Vlády ČR, mají provozovnu na území Vsetína, jejich obrat za předchozí účetní období nepřesáhl čtyři miliony korun, mají uzavřenou nájemní smlouvu před datem 15. října 2020 minimálně na dobu jednoho roku a mají vyrovnané závazky vůči městu. Maximální výše dotace pro jednoho podnikatele může činit 20 000 korun a je určena na krytí nájmu v měsíci listopadu 2020,“ doplnil starosta.

Žádosti prostřednictvím jednotného formuláře, který naleznete včetně podmínek na webu města, lze podávat přes datovou schránku (ID 75sb29d), e-mailem na adresu e-podatelna@mestovsetin.cz nebo osobně na podatelně radnice, a to od 1. do 26. února. Dotazy je možné zasílat e-mailem na adresu ondrej.slama@mestovsetin.cz, příp. je podávat telefonicky na čísle 571 491 537.     

© 2007 – 2024 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.