Hlasujte pro nejlepší projekt

Vsetínská radnice uvolnila pro letošní premiérový participativní rozpočet města jeden milion korun. V uplynulých týdnech měli občané možnost podávat na městský úřad své návrhy na využití této částky. Nyní přichází na řadu hlasování veřejnosti o tom, které projekty budou v příštím roce realizovány.

Participativní rozpočet města je nástrojem pro větší zapojení občanů do rozhodování o drobnějších investicích z městského rozpočtu, jejichž realizace by měla přinést zpříjemnění našeho života. Vsetín do historicky prvního participativního rozpočtu vložil částku jeden milion korun. 

V daném termínu občané podali celkem 15 projektů navrhujících využití zmíněné částky. Jimi se pak zabývali odborníci, kteří posoudili jejich realizovatelnost z hlediska vlastnictví pozemků či dalších technických specifik. Následně se návrhy projektů ve středu 9. září zabývali radní, kteří rozhodli o těch, jež na základě splnění všech podmínek postoupí do veřejného hlasování.

 To bude odstartováno 18. září a potrvá do 31. října tohoto roku. Lidem by mělo při rozhodování pomoci i veřejné představení jednotlivých projektů, které se uskuteční ve čtvrtek 24. září v 16 hodin ve společenském sále Masarykovy veřejné knihovny. Projekty přitom budou prezentovat přímo jejich autoři. 

Hlasování bude možné prostřednictvím komunikační platformy Mobilní Rozhlas a také na webu města Vsetína www.mestovsetin.cz. „Každý z hlasujících bude mít tři hlasy, jednomu projektu lze přidělit pouze jeden hlas. Lze tedy podpořit tři projekty, které se vám nejvíce líbí, ale třeba jen jednoho favorita,“ vysvětlil způsob hlasování místostarosta Pavel Bartoň.

V rámci snahy o co největší zapojení veřejnosti do hlasování vyjde radnice vstříc všem, především pak seniorům, kteří nemají chytré telefony či přístup k internetu. „Mohou přijít na městský úřad do osmého poschodí, kde za pomoci naší pracovnice Terezy Barvíkové z odboru školství budou moci hlasovat přímo v její kanceláři,“ dodal místostarosta. 

S výsledkem hlasování pak bude na počátku listopadu seznámena veřejnost. Nejlepší projekt či projekty do celkové částky jednoho milionu korun se dočkají realizace v příštím roce.

A které projekty můžete svým hlasem podpořit?

+ Péče o nás seniory – umístění laviček po městě, 

+ Grilujeme komunitně – vytvoření veřejného grilovacího místa v sídlišti Rokytnice, 

+ Venkovní posilovna pro seniory v Rokytnici, 

+ Zastínění pískovišť a dětských hřišť v ulicích Dukelská, Okružní, bratří Hlaviců a Družstevní,

+ Discgolfové hřiště na Trávníkách, 

+ Cykloturistické značení ve Vsetíně, 

+ Mraznice v novém kabátě – rekonstrukce Bike arény Vsetín, 

+ Íčko venku – začněte svou trasu v klidu u nás, spočívající ve zvelebení prostoru před informačním centrem, 

+ Herní prvky pro osoby s těžkým postižením v různých částech města.

Autoři neúspěšných projektů nemusí být zklamaní a mohou je podat v příštím roce, kdy město počítá s dalším ročníkem participativního rozpočtu. Výše alokované částky je v rukou zastupitelů, kteří budou v prosinci schvalovat celkový rozpočet města Vsetína na rok 2021, v němž je participativní rozpočet zahrnut. 

© 2007 – 2024 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.