Vsetínští zastupitelé schválili pomoc podnikatelům

Na svém květnovém zasedání schválili zastupitelé „Program na podporu podnikání ke zmírnění následků škod vzniklých v souvislosti s krizovými opatřeními za nouzového stavu v roce 2020“, dále také jako formu pomoci restauracím a hotelům zrušili pro letošní rok poplatek za předzahrádky a poplatek z pobytu.

Na svém květnovém zasedání schválili zastupitelé „Program na podporu podnikání ke zmírnění následků škod vzniklých v souvislosti s krizovými opatřeními za nouzového stavu v roce 2020“, dále také jako formu pomoci restauracím a hotelům zrušili pro letošní rok poplatek za předzahrádky a poplatek z pobytu.

„Naší snahou je pomoci těm, kteří byli nuceni uzavřít provozovny v rámci krizových opatření Vlády ČR,“ sdělil starosta Jiří Růžička a dodal: „Rada města již v březnu schválila odpuštění nájmů pro podnikatele, kteří museli uzavřít provozovny v městských prostorách, nyní jsme se rozhodli podpořit ostatní, jež nemohli provozovat svou činnost, a to formou dotace na úhradu měsíčního nájemného.“

Program je určen pro fyzické a právnické osoby, jejichž provoz byl uzavřen nařízením Vlády ČR, sídlí na území Vsetína, jejich obrat za předchozí účetní období nepřesáhl čtyři miliony korun, mají uzavřenou nájemní smlouvu před datem 29. 2. 2020 minimálně na dobu jednoho roku a mají vyrovnané závazky vůči městu. 

„Zastupitelé jednomyslně schválili návrh vyčlenit z rozpočtu částku 2 miliony Kč, která bude mezi žadatele rozdělena poměrně dle výše nájemného a měla by být vyplacena do konce července. Maximální výše dotace pro jednoho podnikatele bude 20 000 Kč. Musím také zmínit, že mě těší jednomyslná podpora programu zastupiteli napříč politickým spektrem,“ uzavřel Růžička.

Žádosti bude radnice přijímat přes datovou schránku nebo emailem od 7. 6.  do 14. 6. Do té doby mohou zájemci program a vyplnění přihlášky konzultovat na níže uvedených kontaktech na městském úřadě.

Formulář žádosti a podmínky naleznete v příloze.

Kontaktní informace: 

Dotazy lze zasílat e-mailem na adresu: ondrej.slama@mestovsetin.cz

Bližší informace lze také získat telefonicky na čísle : 571 491 537

Jana Raszková, tisková mluvčí

Odkazy

© 2007 – 2024 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.