Participativní rozpočet „Vsetín podle nás“: Vybírat se bude z 15 navržených projektů

Občané Vsetína podali ve stanovené lhůtě celkem 15 návrhů na využití jednoho milionu korun, který se radnice rozhodla vyčlenit do historicky prvního participativního rozpočtu města Vsetína, jenž dostal název „VSETÍN PODLE NÁS“. O realizaci jednoho či více projektů budou opět hlasovat sami obyvatelé našeho města.

Vsetín je dlouhodobě zapojen do programu Zdravé město a místní Agenda 21, který zavádí prvky trvale udržitelného rozvoje do praxe. Jeho cílem je zapojovat obyvatele a organizace do zkvalitňování života. Jednou z možností je využití participativního rozpočtu. Občané díky němu mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na jimi navržené projekty.

„Od počátku června až do závěru července tedy obyvatelé města starší 15 let mohli posílat návrhy projektů zaměřené na úpravu veřejného prostoru či zvelebení veřejného prostranství pro sportovní nebo volnočasové využití, dopravní infrastrukturu, životní prostředí. Nedílnou součástí každého návrhu byl rámcový popis a rozpočet projektu,“ přiblížil pravidla participativního rozpočtu místostarosta Pavel Bartoň s tím, že na radnici nakonec dorazilo následujících 15 návrhů:

–        Veřejná sauna

–        Více laviček pro seniory

–        Socha Josefa Sousedíka na okružní křižovatce

–        Veřejné griloviště

–        Sprcha za Sokolovnou

–        Dětské hřiště pro větší děti s ADHD a autisty

–        Venkovní posilovna pro seniory v Rokytnici

–        Zastínění pískovišť a dětských hřišť

–        In-line plocha na zimním stadionu

–        Discgolfové (multigolfové) hřiště

–        Cykloturistické značení ve Vsetíně

–        Rekonstrukce Bike arény Vsetín – „Mraznice v novém kabátu“

–        Íčko venku – „Začněte svou trasu v klidu u nás“

–        Herní prvky pro osoby s těžkým postižením

–        Hřiště na plážák u průmyslovky

Realizovatelnost zmíněných projektů budou nyní až do 13. září posuzovat v součinnosti s jejich předkladateli pracovní skupiny odborníků (viz fota). Ještě v témže měsíci pak bude následovat veřejná prezentace reálně realizovatelných projektů a následně anketa na komunikační platformě Mobilní Rozhlas, na základě jejíchž výsledků se rozhodne, který projekt či více projektů radnice v příštím roce uskuteční.

„Počet návrhů, které občané do historicky prvního participativního rozpočtu města podali, mě velmi potěšil. Je vidět, že mají zájem se podílet na rozhodování o chodu města. Je to pro nás signál k tomu, abychom v participativním rozpočtu, pokud na nás dramaticky nedopadnou důsledky koronavirové krize, pokračovali i v dalším období,“ uzavřel místostarosta Bartoň.

© 2007 – 2024 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.