› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Ve Zlíně se uskuteční gumárenská konference

Zlín, 05.10.2011

„Budoucnost gumárenství v regionu stavíme na tradici a efektivní spolupráci všech zainteresovaných podniků, institucí a škol“, to je hlavním tématem připravované gumárenské konference, která se uskuteční 8. listopadu 2011 v Podnikatelském inovačním centru Zlín pod originálním názvem Gumference 2011.


„Cílem akce je rozvíjet přeshraniční spolupráci v tomto oboru a to především mezi podnikatelským a akademickým sektorem a výzkumnými a vývojovými institucemi“, upřesnila Mgr. Daniela Sobieská, ředitelka Technologického inovačního centra s.r.o., které konferenci pořádá.

 

V dopolední části budou přednášky zaměřeny zejména na historii gumárenského průmyslu v regionu, strategické trendy a budoucnost tohoto oboru, přednášet budou např. PhDr. Ivan Fišera, Ing. Libor Láznička, Ph.D., JUDr. Jaroslav Čechura, prof. Ing. Vratislav Ducháček, DrSc. a další uznávaní odborníci v tomto oboru. Odpoledne budou prezentovány příklady konkrétních projektů spolupráce mezi gumárenskými podniky a univerzitami. Můžeme se těšit na společné projekty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s Barum Continental, spol. s r. o. nebo s Continental AG, prezentovány budou projekty spolupráce Vysoké školy chemicko-technologické v Praze se společností MITAS a.s. a Žilinské univerzity s Continental Matador Rubber, s.r.o. a Continental Matador Truck Tires s.r.o. Zastoupení bude mít i Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně s příklady spolupráce s průmyslovými partnery. Program konference ke stažení zde.

 

„S ohledem na cíl konference připravujeme také zajímavý doprovodný program, ve společných prostorách Podnikatelského inovačního centra Zlín budou umístěny postery a profily univerzit, resp. vybraných fakult, příklady společných projektů, nabídky možností spolupráce apod.“, doplnil Ing. Petr Konečný, manažer projektu.

 

Pro bližší informace kontaktujte: Ing. Petr Konečný, +420 739 570 790, konecny@ticzlin.cz, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín.

 

Technologické inovační centrum s.r.o. je společnost založená Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínským krajem, hlavním cílem společnosti je naplňovat strategii ekonomického rozvoje Zlínského kraje, vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj inovačních firem, pro využívání výsledků výzkumu a vývoje v podnikatelské praxi s důrazem na high-tech a pro rozvíjení nových oborů, technologií a služeb. Konference je realizována v rámci projektu Vzdělávání, inovace, partnerství, který je financován z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika. Projekt je kofinancován Zlínským krajem.

 

 

  

 


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET