› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Startuje 5. ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr 2011/2012

Zlín, 30.09.2011

Technologické inovační centrum s.r.o. ve spolupráci se Zlínským krajem a partnery vyhlašuje již pátý ročník studentské soutěže o nejlepší podnikatelský záměr.Odborně-kreativní soutěž určená pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol ve Zlínském kraji podněcuje studenty k vytvoření vlastního originálního podnikatelského záměru.


Podnikatelský záměr může být zpracován na libovolné téma a z jakéhokoliv oboru, dokonce mohou studenti v soutěži zúročit i svůj již realizovaný projekt, pokud doba jeho realizace není delší než 1 rok před vyhlášením letošního ročníku soutěže.

 

Organizátoři soutěže si kladou za cíl najít a podpořit životaschopné nápady mladých lidí, kteří o vlastním podnikání uvažují nebo s podnikáním začínají. Cílem realizace soutěže je také přiblížit studentům problematiku podnikání a podnikatelské prostředí. „I v letošním ročníku připravujeme v průběhu realizace soutěže několik doprovodných workshopů na související témata, jako např. jak napsat podnikatelský záměr, možnosti financování podnikání, nástroje podpory začínajících podnikatelů, příklady úspěšných podnikatelů apod.“, uvedla Mgr. Daniela Sobieská, ředitelka Technologického inovačního centra s.r.o.

 

Do soutěže se studenti mohou hlásit ve dvou kategoriích: 1) student/studentský tým střední školy a 2) student/studentský tým vyšší odborné školy a vysoké školy. Své podnikatelské záměry mohou studenti do soutěže zasílat až do 29. února 2012. Autory nejzajímavějších záměrů čekají prezentace před odbornou porotou v rámci druhého kola hodnocení. Studenti budou mít možnost získat zpětnou vazbu od odborné poroty, která bude složena z partnerů soutěže, investorů a podnikatelů.

 

Na nejlepší podnikatelské záměry čekají ceny v hodnotě cca 120.000,- Kč. Opět je tu i možnost získání prostor pro podnikání. Tím je roční bezplatný pronájem kanceláře v centru Zlína -  v Podnikatelském inkubátoru Technologického inovačního centra s.r.o. V letošním ročníku bude organizátorem soutěže udělena také cena pro střední školu za podporu podnikatelského myšlení u studentů.

„Z předchozích ročníků zaznamenáváme rostoucí zájem studentů o účast v soutěži. V předešlém ročníku se do soutěže přihlásilo téměř 50 studentů/studentských týmů a mnozí z nich svůj záměr realizují“, doplnila Mgr. Daniela Sobieská.

 

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne na jaře příštího roku. Na realizaci soutěže se podílejí následující partneři: Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s., Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Austin Detonator s.r.o., Junior Achievement Česká republika, HEXXA komunikační agentura s.r.o., OQO Global a.s., Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský Dvůr s.r.o., Regionální centrum kooperace a.s., Regionální podpůrný zdroj, s.r.o.,  Sběrné suroviny UH s.r.o., Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o., Industry Servis ZK a.s.

 

Více informací na www.ticzlin.cz/soutez.

 

Kontakt:

Bc. Daniel Vaněk

E-mail: vanek@ticzlin.cz, tel.: +420 734 443 879

 

 

  


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET