› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Setkání starostky Ivety Táborské se Vsetínskými podnikateli

Vsetín, 24.06.2011

Ve středu 23. 6. 2011 se v sídle Agentury pro ekonomický rozvoj Vsetínska uskutečnilo premiérové setkání starostky města se zástupci podnikatelské sféry ve Vsetíně. Setkání se zúčastnili vedoucí představitelé 16 vsetínských firem.


V první fázi jednání byli podnikatelé seznámeni s aktivitami  Agentury pro ekonomický rozvoj Vsetínska a možnostech spolupráce s touto organizací. Ředitel agentury informoval o možnostech přípravy projektových žádostí pro rozvoj firem, využití kancelářských či konferenčních prostor v budově Maštalisek a také o možnosti účastnit se technologických burz či školení inovačních praktiků, která budou, v rámci projektu Vzdělávání, inovace, partnerství, v příštím roce připravena.

 

V další fázi seznámila paní starostka účastníky s plánovanými  investicemi  v období 2011 – 2012, plánovanou restrukturalizací MěÚ a aktuální situací s parkováním ve městě. Představila strategický plán města do roku 2020 z něhož komentovala důležité cíle v jednotlivých oblastech. Paní starostka konstatovala, že chce zlepšit komunikaci se zástupci podnikatelské sféry a dále se snažit o vytvoření co nejlepších podmínek pro investory. Paní starostka informovala též o prioritách v bytové výstavbě, možností využití PPP projektů a aktuálním výhledu v řešení dopravní situace mezi  Vsetínem  a Valašským  Meziříčím.

 

Setkání pokračovalo diskusí v níž paní starostka nejen odpovídala na otázky, ale také sbírala podněty, co by mohlo na Vsetíně fungovat lépe. Z diskuse bylo vidět, že podnikatelé mají o dění ve městě zájem a jsou připraveni se angažovat ve zlepšování životních podmínek. Zazněly náměty odvážné – např. na zásadní změnu  celého architektonického vzhledu města – i praktické – vytvoření městské tržnice či zatraktivnění Vsetínských novin změnou barevnosti a rozsahu ...

 

V závěru se všichni zúčastnění shodli, že mají zájem v těchto společných setkáních  pokračovat. Místo setkávání – Maštaliska - zůstane stejné, o termínu a nosném tématu jednání budou podnikatelé s předstihem informováni.

 

Tato akce se uskutečnila v rámci projektu V.I.P. – Vzdělávání, inovace, partnerství, který je realizován s finančním přispěním Evropské unie prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 - 2013.

 

  

 

 


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET