› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

O rovných příležitostech žen a mužů se mluvilo dnes ve vsetínském Domě kultury

Vsetín, 27.04.2011

Ve středu 27. 4. 2011 se ve vsetínském Domu kultury hovořilo o ženách, o mužích a o rovných šancích. Konala se tam totiž závěrečná konference k projektu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín s názvem „Ženy a muži v komunitní knihovně“.

 


Konference se účastnili zástupci neziskového sektoru, vsetínských firem, ale i účastnice a účastníci vzdělávacích akcí projektu (70 kurzů a seminářů navštívilo přes 600 frekventantek/tů).

 

Po úvodních slovech místostarosty města Vsetína Petra Kořenka a Heleny Gajduškové, ředitelky knihovny, vyslechlo na 50 přítomných zajímavé příspěvky. Téma „Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života“ objasnila pracovnice MPSV ČR Zuzana Labajová. Na ni navázala Marta Vohlídalová ze Sociologického ústavu AV ČR a přiblížila zajímavé výzkumy z oblasti rodičovství a placeného zaměstnání. Rozebrala postavení žen matek na pracovním trhu, přičemž zazněla i zajímavá srovnání s evropskými zeměmi.

 

Následující část konference byla věnována konkrétním aktivitám projektu, na které se zaměřil blok lektorů a blok partnerů projektu. Byly tak představeny jednotlivé oblasti vzdělávání (počítačové, tematické, psychosociální, jazykové kurzy v prezenční i e-learningové formě), činnost dobrovolnického týmu pro organizaci happeningu a výstavy, motivace zaměstnavatelů v regionu a další.

Více o uskutečněné akci se dozvíte ve videoreportáži na níže uvedeném odkazu ... 

 

http://dviproduction.cz/info/index.php?option=com_content&view=article&id=3122:o-rovnych-pileitostech-mu-a-en-se-mluvilo-dnes-ve-vsetinskem-dom-kultury&catid=66:reportae-vsetin-radnicepolitika&Itemid=117

 

Na konferenci navázala vernisáž venkovní výstavy fotografií místních autorů s názvem „Velké prádlo aneb bourání stereotypů“. Byla výsledkem práce dobrovolnického týmu, který se scházel při knihovně. Výstava je v květnu k vidění v kině Vatra.

 

 

Akce se konala v rámci projektu „Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín“, který je financovaný Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET