› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Nejrizikovější skupinou pro zaměstnavatele jsou absolventi a zdravotně postižení lidé

Vsetín, 04.04.2011

Zaměstnavatelé působící ve vsetínském regionu nevnímají problematiku rovných příležitostí jako aktuální problém a chápou jej spíše jako podružné téma, které není třeba řešit. Vyplývá to z výzkumu, který provedl tým sociologa Davida Surého z Katedry sociologie a andragogiky Univerzity Palackého v Olomouci.


Výzkum byl realizován v rámci projektu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín s názvem „Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně“. Kombinoval sérii kvantitativního sociologického výzkumu s kvalitativními analýzami médií a sekundární analýzu výsledků voleb.

 

„Respondenti, kterými byli většinou majitelé a jednatelé firem, nevnímají tuto problematiku především z hlediska nedostatku času a financí. Z kvalitativních rozhovorů a samotného dotazníkového šetření jasně vyplývá, že problém v jistých směrech existuje, ale majitelé firem si konkrétní věci nepřipouští, protože na to nemají čas. V tomto ohledu se není čemu divit, protože o poznání důslednější přístup je patrný u větších firem, kdy se personálním otázkám věnuje vyčleněná osoba,“ vysvětluje sociolog David Surý, podle kterého jsou majitelé firem zahlceni řadou jiných povinností a problematice rovných příležitostí se příliš nevěnují. „Možnost jak zvýšit informovanost o konkrétních typech problémů je v jednoduchosti. Respondenti v 70 % nejsou ochotni navštěvovat žádné vzdělávací semináře nebo kurzy, je to podle nich ztráta času a také peněz Evropské unie. Proto se jeví jako nejvíce přístupná forma informační kampaň v podobě jednoduchých příkladů nebo modelů. Dokážeme si představit komiks nebo jednoduché situace, které by upozorňovaly na ohroženost nebo nepřístupnost pracovního trhu a podmínek pro určité sociální skupiny. Tyto závěry pak byly doporučeny také zadavateli výzkumu.“

 

Podle Jana Kalendy z Katedry sociologie a andragogiky Univerzity Palackého v Olomouci, z výzkumu taktéž vyplynulo, že velká část firem sice popírá, že by existoval nějaký problém v rámci rovných příležitostí, nicméně v konkrétních bodech je možné identifikovat nedostatky. Mezi tyto nedostatky patří především malá ochota se zajímat o potřeby svých zaměstnanců nad rámec, který zaměstnavatelům definuje zákon. Zaměstnavatelé povětšinou nejsou proaktivní vůči svým zaměstnancům a nesnaží se nabízet žádný nadstandard, hudbou budoucnosti tak zůstanou alternativní formy zaměstnání, ať už se jedná o práci z domova, nebo sdílení pracovního úvazku. Ovšem existují výjimky, jsou to středně velké firmy s měkkou firemní kulturou a firmy zaměřující se na poskytování služeb.“

 

„Nesmíme zapomenout, že se zaměstnavatelé v době ekonomické krize bojí ztráty zakázek, prodražování pracovní síly, na zaměstnance tak celkem logicky kladou větší nároky než před krizí. To je jeden z důvodů, proč téma rovných příležitostí není aktuální. Na ekonomickou krizi proto doplácí především čerství absolventi, lidé do třiceti let a zdravotně postižení. Pro zaměstnavatele jsou tyto skupiny nejvíce rizikové. Panuje zde obava především z vysoké fluktuace mladých lidí a snahy budovat si kariéru napříč obory.“ přibližuje jedno ze zjištění David Surý.

 

Výzkum a následnou analýzu získaných dat provedl tým z Katedry sociologie a andragogiky Univerzity Palackého v Olomouci v průběhu prvních třech měsíců letošního roku. Ve výzkumu bylo dotázáno 280 firem z regionu Vsetínsko. V rámci zpracované závěrečné zprávy byly vzaty do úvahy i výstupy šetření provedeného počátkem roku 2010, přičemž snahou bylo zachytit také základní tendence a směřování vývoje této problematiky.

 

Výstupní zprávu z "ANALÝZY DAT PRŮZKUMU V REGIONU VSETÍN: uplatňování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce" si můžete stáhnout na tomto odkazu:

 

http://www.uschovna.cz/zasilka/DCLK27IKCG44JYK2/CR7BAUFZES 

 

Kontakt:

Mgr. David Surý

Univerzita Palackého v Olomouci

Filozofická fakulta, Katedra sociologie a andragogiky

Email: david.sury@upol.cz

Tel: +420 775 304 851

 

 

Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

 

 

 

 


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET