› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Přeshraniční spolupráce pokračuje prostřednictvím projektu V.I.P.

Vsetín, 01.02.2011

Počátkem února zahájila Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. ve spolupráci s partnery další přeshraniční projekt. Jeho název je V.I.P. – VZDĚLÁVÁNÍ, INOVACE, PARTNERSTVÍ, přičemž je realizován s finančním přispěním Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 - 2013.


 

Tento projekt představuje pokračování úspěšné spolupráce s našimi zahraničními partnery, která byla v minulých dvou letech naplňována realizací projektu T-ZIP. Hlavní cílem projektu V.I.P. je prostřednictvím společných aktivit podpořit inovační potenciál v přeshraničním regionu, posílit vazby mezi existujícími institucemi a organizacemi za účelem vytvoření stabilních kooperačních sítí a přispívat k utváření rozvojového rámce, jehož základní snahou bude podpora rozvoje podnikatelského a inovačního prostředí. Společným zájmem partnerů je vyvíjet a uskutečňovat činnosti pro podporu inovačního myšlení, firemního vývoje a výzkumu, transferu technologií a know-how, s výhledem posilování konkurenceschopnosti, prosperity a zabezpečení udržitelného rozvoje regionů.

 

Záměrem projektu je prostřednictvím navrhovaných aktivit připravit a zajistit půdu pro regionální institucionální struktury na podporu inovací, napomoci ulehčit přístup k vědomostem a zkušenostem týkajících se inovací, podnikání a ekonomiky a umožnit transfer těchto znalostí jak mezi partnery tak i mezi cílovými skupinami projektu. Dalším cílem je podpořit přímou spolupráci malých a středních podniků mezi regiony, podpořit zavádění nových regionálních finančních nástrojů na podporu podnikatelských iniciativ, vytvořit vhodné tréninkové programy a zvýšit regionální povědomí o inovacích.

 

Dle svého zaměření jsou jednotlivé aktivity rozčleněny do čtyř pracovních balíčků:

 • Vytvoření sítě spolupráce, projektové řízení a monitoring
 • Výchova k proinovačnímu myšlení
 • Spolupráce při rozvoji inovačního prostředí v přeshraničním regionu
 • Nástroje podpory a financování inovativních firem

 

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. se jako vedoucí partner tohoto projektu bude během následujících dvou let podílet opět na celé řadě zajímavých aktivit, které jsou určeny nejrůznějším cílovým skupinám. Bude připraveno několik seminářů a workshopů se zaměřením na nejrůznější oblasti podnikání, zejména pro podnikatelské subjekty pak budou určeny kooperační a technologické burzy a tzv. podnikatelské snídaně. Dále nabídneme odborné vzdělávání vč. elearningové formy a budou zpracovány studie, analýzy a metodiky pro mapování inovačního a podnikatelského prostředí v regionech s cílem podpořit jeho další rozvoj.

 

Partneři projektu:

 • Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. – vedoucí partner
 • Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja n.o. – hlavní přeshraniční partner
 • Technologické inovační centrum s.r.o.
 • Regionální podpůrný zdroj, s.r.o.
 • Vedecko-technologický park Žilina

 

V následujícím období proto sledujte naše internetové stránky, na kterých se budou objevovat nejrůznější aktuality a informace o připravovaných akcích v rámci projektu. Věříme, že řada z nich vás zaujme a přijmete naše pozvání se jich účastnit. Těšíme se na setkání a případnou spolupráci.

 

 

 

Za tým projektu V.I.P.

 

Ing. Filip Holzmüller

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.

 

 

  


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET