› Kalendář akcí

 • 01.01.2018

  Konference, semináře a jiné

  Na níže uvedené webové adrese

  najdete přehled konferencí,

  seminářů, školení a dalších

  zajímavých akcí, které se

  konají v následujícím období.

  inovacnipodnikani.cz/udalosti

   


› Dokumenty

 • Podnikatelský dům Maštaliska – nabízíme službu v podobě umístění virtuálního sídla a kanceláře Vaší firmy
  (01.01.2018)

  Podnikatelský dům Maštaliska – nabízíme službu v podobě umístění virtuálního sídla a kanceláře Vaší firmyvirtuální sídlo.pdf
 • ...
  (01.01.2018)

 • Nabídka pronájmu konferenčních, jednacích a školících prostor
  (01.01.2018)

  Nabídka pronájmu konferenčních, jednacích a školících prostorprezentační prostory.pdf
 • ...
  (01.01.2018)

 • Výroční zprávy společnosti AERV za období 2012 - 2016
  (01.01.2018)

  Výroční zprávy společnosti AERV za období 2012 - 2016Výroční zprávy AERV.zip

Výstupy projektu T-ZIP

Vsetín, 31.01.2011

Informace o vybraných výstupech projektu Trenčiansko-zlínská inovační platforma (T-ZIP), který byl realizován s finančním přispěním Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 - 2013.


Cílem projektu T-ZIP bylo vytvoření nástrojů a sítě podpory rozvoje inovací v přeshraničním regionu Trenčiansky samosprávny kraj – Zlínský kraj. Společnou snahou všech partnerů bylo a i nadále je napomoci ekonomickému rozvoji regionů prostřednictvím zlepšení podmínek pro inovační aktivity a zainteresované strany na inovacích. Na základě zdokonalení formálních i neformálních vazeb překonávajících odborné, technické i jazykové překážky podpořit zvýšení inovačních činností a zapojení subjektů z obou stran česko-slovenské hranice do meziregionální spolupráce na poli inovací.

 

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. se jako vedoucí partner tohoto projektu podílela během posledních dvou let na řadě zajímavých aktivit, které byly určeny nejrůznějším cílovým skupinám. Jednotlivé aktivity představovaly klíčové činnosti pro dosažení vytyčených cílů a dle svého zaměření byly rozčleněny do pěti pracovních balíčků:

 

WP 1 -  Vytvoření sítě spolupráce, informace, inovace

WP 2 -  Podpora a financování inovativních firem, spolupráce při rozvoji vědecko-

            technických parků, podnikatelských inkubátorů a center transferů technologií

WP 3 -  Výchova k proinovačnímu myšlení

WP 4 -  Mapování možnosti vzniku klastrů

WP 5 -  Mapování kapacit univerzit

 

Více o náplni projektu T-ZIP se dozvíte také ve vytvořeném videodokumentu, který zachycuje celkový průběh jeho realizace a komentáře hlavních přeshraničních partnerů. Tento dokument je ke shlédnutí na odkaze http://www.youtube.com/watch?v=fdFiICKp3Xo.

 

Tímto bychom Vám chtěli představit také některé zajímavé aktivity realizované v rámci WP 2, kdy ve spolupráci s vybranými podnikatelskými subjekty ze Vsetínska byly zpracovány tři odborně zaměřené studie v návaznosti na potřeby obou výše uvedených regionů.

 

Jednalo se o studie s tímto zaměřením:

       Studie ekologizace výrobků, služeb a výrobních procesů (PDF, 3,3 MB)

       Studie inovace technologie výroby strojírenských dílů (PDF, 3,4 MB)

       Studie robotizace a automatizace výrobních technologií (PDF, 5,5 MB)

 

Tyto studie jsou jakýmsi příkladem dobré praxe vybraných projektů z oblasti zavádění inovací a zeštíhlování procesů. Jak dělat správné věci správně? Jak rychleji vydělávat peníze? Co nám štíhlé výrobní systémy v podniku přinesou? Doufáme, že i díky těmto studiím se Vám podaří najít odpovědi na celou řadu podobných otázek. 

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

Za tým projektu T-ZIP

 

Ing. Filip Holzmüller

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.

 

 

 

 

 


© 2007 - 2018 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET