› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Závěrečná konference projektu T-ZIP

Trenčín, 19.01.2011

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na konferenci "Inovácie - kľúč rozvoja cezhraničných regiónov", která je součástí projektu „Trenčiansko-zlínska inovačná platforma“, jehož hlavním cílem je vytvoření dlouhodobě spolupracujícího mezinárodního konsorcia organizací zaměřujících se na vytváření vhodného prostředí pro vznik a rozvoj inovačního podnikání, transferem technologií a podporou firemního vývoje a výzkumu.


 

Konference se bude konat 19. ledna 2011 v prostorách Trenčínského samosprávního kraje (K dolnej stanici 7282/20A, kongresový sál č. 264).

 

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. je spolu s dalšími 5 partnery (Technologické inovační centrum s.r.o., Regionální podpůrný zdroj, s.r.o., Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja n.o., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Trenčínská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně)  členem projektového konsorcia.

 

Snahou projektu je napomoci  ekonomickému rozvoji regionů prostřednictvím zlepšení podmínek pro inovační aktivity na obou stranách hranice. Projektové aktivity se týkají zabezpečení společného technického a informačního zázemí pro tuto spolupráci, výměnu know-how, zpracování studií a analýz a pilotní systém vzájemně propojených společných akcií.

Cílem konference je prezentace výstupů projektu Trenčiansko – zlínská inovačná platforma stejně jako významných přeshraničních platforem pro podporu inovací a existujících možností financování inovativních aktivit malých a středních podniků.

 

Program konference naleznete zde.

 

Na konferenci se můžete přihlásit nejpozději do 14. ledna 2011 na e-mailové adrese ratsk@tsk.sk a nebo na telefonním čísle +421 (0)32 6555 432.

 

 

Projekt Trenčiansko-zlínská inovační platforma je realizován s finančním přispěním Evropské unie prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 - 2013.

 


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET