› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Vizovická firma Koma Modular Construction je Inovační firmou Zlínského kraje 2010

Zlín, 22.09.2010

Koma Modular Construction, s.r.o., která již v loňském ročníku soutěže získala čestné uznání za inovace, zaujala letos nejvíce odbornou porotu soutěže zejména svými inovacemi v oblasti nízkoenergetických modulárních (přenositelných) staveb, které mají široké spektrum využití – rodinné domky, bytové domy, mateřské školy, prodejny apod.


Držitele dvou čestných uznání ocenili náměstek hejtmana Jaroslav Drozd a předseda Výboru Zastupitelstva Zlínského kraje pro nevládní organizace a neziskový sektor Bronislav Fuksa. Toto uznání získala firma TES VSETÍN, a.s., zabývající se výrobou elektrických strojů. Ocenění obdržela i firma 5M, s.r.o. z Kunovic, která vyrábí lepidla, kompozitní a sendvičové materiály zejména pro zákazníky z dopravního strojírenství. TES VSETÍN, a. s. získala čestné uznání za široké spektrum inovačních aktivit v roce 2009, z nichž lze jmenovat například nově vyvinutý generátor pro větrné a malé vodní elektrárny. Společnost 5M, s.r.o., vítěz předchozího ročníku soutěže, přichází každý rok na trh s novými produkty a nejvýznamnější inovací, která přispěla k zisku čestného uznání v letošním roce, patří vývoj nových materiálů, zavedení nových technologií, pracovních postupů i změn v organizaci výroby pro výrobu obložných panelů pro interiéry osobních vagónů.

„Ve druhém ročníku soutěže se objevila celá řada firem realizujících zajímavé inovační aktivity, přispívající k rozvoji těchto firem a tím celého regionu. Jsem rád, že i přes složitou situaci v mnoha společnostech ve Zlínském kraji s ohledem na ekonomickou recesi v nedávném období se do soutěže zaregistrovalo 16 inovačních firem, z nichž jsme ocenili ty nejlepší a chceme napomoci ke zviditelnění jejich aktivit. Věřím, že výsledky soutěže budou nejen oceněné, ale i ostatní zúčastněné firmy motivovat k dalšímu rozvoji a o Zlínském kraji se bude stále více hovořit jako o regionu, v němž působí celá řada úspěšných firem," uvedl hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

Zlínský kraj vyhlásil letošní ročník soutěže v březnu 2010 a při organizaci této soutěže úzce spolupracoval s Technologickým inovačním centrem a strategickým partnerem Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Generálním partnerem soutěže bylo Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje a na zajištění soutěže se partnersky podílela také Česká spořitelna, CzechInvest, Asociace inovačního podnikání ČR, Okresní hospodářské komory Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, Regionální centrum kooperace, Valašskokloboucké podnikatelské centrum, Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský Dvůr a Regionální podpůrný zdroj.

Předsedou řídícího výboru pro realizaci soutěže Inovační firma Zlínského kraje je statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš, místopředsedou náměstek hejtmana Jaroslav Drozd.

 

  

  


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET