› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Vyhodnotenie súťaže o najlepší podnikateľský zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja 2009/2010

Trenčín, 03.06.2010

Táto odborná a kreatívna súťaž určená pre študentov stredných a vysokých škôl v Trenčianskom samosprávnom kraji prebehla v rámci realizácie projektu Trenčiansko-Zlínska inovačná platforma (T-ZIP) spolufinancovaného z operačného programu Európska územná spolupráca, programu Cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.


Vyhlasovateľom a organizátorom prvého ročníka súťaže o najlepší podnikateľský zámer bola na území Trenčianskeho kraja Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja n.o.. Podstatou súťaže bolo podnietiť záujem študentov o problematiku podnikania s dôrazom na inovatívne myslenie. Študenti mali za úlohu v tíme, alebo samostatne vypracovať podnikateľský zámer, ktorý má šancu presadiť sa v reálnom trhovom prostredí a uspieť.

V oboch kategóriách sa do súťaže prihlásilo 40 súťažných prác. V priebehu mesiaca marec a apríl prebehlo 1. kolo hodnotenia podnikateľských zámerov, ktoré sa zameralo na predvýber najlepších súťažných zámerov v oboch kategóriách na základe stanovených kritérií. Hodnotiteľská komisia "Súťaže o najlepší podnikateľský zámer" rozhodla o konečnom poradí súťažiacich na základe nasledovných kritérií:

 • originalita/dobrý nápad
 • inovačný potenciál zámerov
 • realizovateľnosť zámeru
 • kvalita spracovania

O vítězích soutěže a pořadí vítězů se dozvíte na http://www.ratsk.sk/?aktual=145.

  

 

   


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET