› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Ve Zlíně byly vyhlášeny nejlepší studentské podnikatelské záměry

Zlín, 13.05.2010

Rozvoj kreativity, podnikatelského ducha, zvýšení zájmu o podnikání a nalezení a podpora studentských nápadů zajímavých svým inovačním potenciálem jsou hlavní cíle soutěže organizované Technologickým inovačním centrem, spočívající v ocenění aktivity studentů středních a vysokých škol pod názvem „Nejlepší podnikatelský záměr 2009/2010.“


Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo ve večerních hodinách 12. května v prostorách zlínského hudebního klubu Music Land a zúčastnili se jej také čestní hosté v podobě hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka a primátorky statutárního města Zlín Ireny Ondrové. Na akci byli přítomni také zástupci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), ředitelé středních škol, partneři Technologického inovačního centra a především studenti, kteří přišli podpořit své spolužáky zapojené do soutěže.

 

V kategorii střední školy zvítězil originální podnikatelský záměr „Blesk Art“ studenta Střední průmyslové a hotelové školy Uherské Hradiště Pavla Pijáčka. Druhé místo patřilo odvážnému záměru „RollTown – ráj bruslařů,“ na jehož zpracování se podílel čtyřčlenný tým studentů Obchodní akademie Valašské Meziříčí ve složení Martin Zdražil, Lukáš Horáček, Ondřej Plšek a student Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Jiří Veverka. Na třetím místě se umístil záměr s názvem „Bezlepková pekárna“ Gabriely Miklášové a Veroniky Miklášové, studentek Střední školy Mesit v Uherském Hradišti.

 

Cena za první místo v kategorii vysoké školy byla udělena studentce 4. ročníku Fakulty multimediálních komunikací UTB Veronice Mikalové, která zaujala porotu svým podnikatelským záměrem „Realizace 3D holografických projekčních systémů pro výlohy obchodů a veletrhy.“ Druhé místo získal záměr z oblasti marketingu s názvem „ADbridge“ studentek 4. ročníku Fakulty multimediálních komunikací UTB Kateřiny Huňové a Hany Kundrátové. Třetí místo patřilo podnikatelskému záměru „Kupsluzbu.cz“ Michala Šnajdara, studenta Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy Báňské - Technické univerzity v Ostravě.

 

Vítězové si mezi sebou rozdělili ceny v celkové hodnotě 100 tisíc korun. Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje věnovalo pro první tři umístěné v soutěži poukázky s finančními odměnami v hodnotě dvacet, deset a pět tisíc korun. Oceněné týmy studentů dále získaly věcné ceny partnerů soutěže v podobě monitorů, externích disků, sportovních hodinek od společnosti NWT Computer. Další cenou bylo bezplatné úrazové pojištění na 1 rok od pojišťovny Kooperativa V.I.G. a dárkové balíčky od společnosti Austin Detonator.

 

Dalšími partnery soutěže byli Junior Achievement Česká republika, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Regionální podpůrný zdroj, s.r.o., Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně.

 

Soutěž byla realizována jako jedna z aktivit projektu Trenčiansko-zlínská inovační platforma spolufinancovaného z programu Přeshranční spolupráce ČR-SR. V rámci tohoto projektu byla soutěž uspořádána jak ve Zlínském kraji, tak zrcadlově i v kraji Trenčínském.

 

Náboj slavnostnímu večeru dodal mimo jiné i bohatý doprovodný program - laserová show skupiny Fortitudo et Ignis, vystoupení týmu Fitness Aerobik Zlín, držitelek ocenění mistryně Evropy a mistryně světa z roku 2009, a taneční skupiny SAWANNAH JAM.

 

„Technologické inovační centrum pořádá soutěž o nejlepší podnikatelský záměr již třetím rokem. Přidaná hodnota této soutěže je především v systému hodnocení. Studenti mají prostor představit svůj soutěžní záměr, ať už reálný nebo fiktivní, před odbornou komisí, načež se jim dostane zpětné odezvy v podobě názorů a doporučení od hodnotitelů. Letos jsme se rozhodli uspořádat vyhlášení výsledků soutěže v prostředí studentům více blízkém a připravit tak zajímavou akci pro naše partnery, hosty i studenty,“ dodala k akci hlavní organizátorka soutěže a jednatelka Technologického inovačního centra Daniela Sobieská.

 

Více o soutěži: www.ticzlin.cz/soutez

 

 

 

  


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET