› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Na Maštaliskách se bude diskutovat o rovných příležitostech mužů a žen

Vsetín, 29.11.2009

Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života – tak se jmenuje konference, která se již ve středu 2. prosince uskuteční v prostorách Podnikatelského inkubátoru v budově historických Maštalisek. Uspořádala ji především pro odbornou, ale i širokou veřejnost Masarykova veřejná knihovna Vsetín ve spolupráci s Agenturou pro ekonomický rozvoj Vsetínska.


 

„Cílem této konference je představit konkrétní možnosti dosahování rovného zacházení s ženami a muži na trhu práce, přičemž naší snahou je oslovit především regionální zaměstnavatele a poskytnout jim komplexní informace v oblasti slaďování pracovního a rodinného života,“ nastínil smysl konference Filip Holzmüller z Agentury pro ekonomický rozvoj Vsetínska.

 
Účastníci akce se tak budou moci podle něj dozvědět, jak je otázka rovných příležitostí řešena v českých firmách, budou zde prezentovány konkrétní nástroje slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců a metody a způsoby zavádění těchto programů. „Vše bude doplněno také příklady dobré praxe od nás i ze zahraničí a informacemi o přínosech těchto programů pro rozvoj lidských zdrojů a rozvoj firmy i v době ekonomické krize,“ dodal organizátor.
 
Kromě zástupců zaměstnavatelů se očekává účast také dalších odborníků a hostů, kteří se zabývají danou problematikou. „Účast přislíbili také zástupci pražské organizace Gender Studies o.p.s., která se rovnými příležitostmi zabývá již dlouhá léta a v České republice je velmi uznávaná,“ dodal Holzmüller.
 
Akce, která probíhá pod záštitou starostky města Vsetína Květoslavy Othové a ředitele Úřadu práce ve Vsetíně Miroslava Mrázka, je součástí projektu knihovny a jejich partnerů s názvem „Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín“, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanosti a státního rozpočtu ČR.
 
Konference začíná ve středu 2. prosince v 9.00 hodin.

 

 


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET