› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

První česko – slovenská kooperační a technologická burza pro plastikářský průmysl

Zlín, 01.10.2009

Dne 30. září 2009 se uskutečnila v Baťově vile ve Zlíně první česko-slovenská kooperační a technologická burza zaměřená na plastikářský průmysl. Zmíněná akce se konala v rámci projektu Trenčiansko-zlínská inovační platforma, který je realizován s finančním přispěním Evropské unie prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 - 2013.


Projekt implementuje konsorcium institucí aktivních v oblasti podpory inovativního podnikání a regionálního rozvoje - Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s., Technologické inovační centrum s.r.o., Regionální podpůrný zdroj, s.r.o., Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja n.o. a dvě univerzity – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne.
 
Cílem této kooperační a technologické burzy bylo vytvořit prostor pro vznik nových obchodních příležitostí a partnerství v oblasti plastikářského průmyslu a příbuzných oborů a prostor pro výměnu nových poznatků a informací v této oblasti. Burzy se zúčastnilo 40 firem a institucí z České a Slovenské republiky, proběhlo 36 předem domluvených schůzek, přičemž další schůzky probíhaly v průběhu celé akce spontánně. 
 
Kooperační a technologické burze předcházel seminář Plastikářského klastru, kde byla účastníkům představena univerzitní pracoviště UTB ve Zlíně (Centrum polymerních materiálů, Ústav výrobního inženýrství, Ústav inženýrství polymerů), STU MTF v Trnavě. Své aktivity prezentovaly také VÚSAPL, a.s. Nitra, Innomia, a.s., Moravskoslezský automobilový klastr, Slovenský plastikárský klaster a Automobilový klaster Západné Slovensko.
 
„Myslím, že cíl akce byl plně naplněn, firmy hodnotily akci jako přínosnou, což je podnětem k tomu, abychom se zamysleli nad tím, zda tyto akce nepořádat pravidelně se zaměřením i na další obory, které jsou v kraji silně zastoupeny a podpořit tak rozvoj podnikatelského prostředí ve Zlínském kraji“, zhodnotila akci ředitelka Technologického inovačního centra s.r.o. Mgr. Daniela Sobieská.
 
 
  


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET