› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Startuje třetí ročník soutěže o nejlepší podnikatelský záměr

Zlín, 04.09.2009

Technologické inovační centrum s.r.o. ve spolupráci s partnery vyhlašuje třetí ročník studentské soutěže "o nejlepší podnikatelský záměr". Tato odborně kreativní soutěž je určena pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol ve Zlínském kraji.


Smyslem soutěže je především podpořit zájem studentů o problematiku podnikání. Studenti si budou moci vyzkoušet zpracování fiktivního podnikatelského záměru (a to samostatně nebo v týmu), ti nejlepší si také vyzkouší výsledky své práce prezentovat před odbornou komisí, složenou ze zástupců partnerů soutěže, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a zkušených manažerů. Na vítěze čeká celá řada peněžních i věcných cen v hodnotě 100.000 Kč.
 
„Loňského ročníku se zúčastnilo přes 60 studentů / studentských týmů. Vítěz soutěže využil jednu z cen a zahájil realizaci svého podnikatelského záměru s podporu podnikatelského inkubátoru Technologického inovačního centra“, uvedla Mgr. Daniela Sobieská, ředitelka Technologického inovačního centra.
 
Studenti mohou předkládat své podnikatelské záměry do 28. 2. 2010. Veškeré informace o soutěži, cenách, pravidlech včetně registrace do soutěže jsou k dispozici na webových stránkách www.ticzlin.cz/soutez.
 
Soutěž se koná v rámci projektu Trenčiansko-zlínská inovační platforma, který je realizován s finančním přispěním Evropské unie prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 - 2013.
 
 
  


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET