› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Knihovna nabídne opět od podzimu široké spektrum vzdělávacích aktivit

Vsetín, 31.08.2009

Masarykova veřejná knihovna Vsetín díky úspěchu ve výzvě „Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost) získala grant na realizaci projektu s názvem „Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně".


Jedná se již o druhý projekt financovaný z Evropského sociálního fondu, tentokrát zaměřený na sociální integraci a rovné příležitosti, který vsetínská knihovna bude realizovat.

Cílem projektu je pomoci ženám ohroženým z různých důvodů na trhu práce (a mužům ve stejné situaci). Znamená to, že se budou od podzimu v knihovně realizovat vzdělávací aktivity zaměřené na počítačovou gramotnost, výuku cizích jazyků, psychosociální trénink, motivaci a další vzdělávání umožňující snadnější vstup na pracovní trh. Kurzy a semináře budou určeny především nezaměstnaným osobám a ženám či mužům pečujícím o malé děti.

Dalším cílem projektu je přispět k ovlivnění vnímání problematiky rovných příležitostí žen a mužů na Vsetínsku. Za pomoci vytvoření partnerství a spolupráce mezi vsetínskými organizacemi, kterými jsou vedle knihovny i Společnost pro komunitní práci Vsetín, Rodinné a mateřské centrum Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, město Vsetín a Úřad práce ve Vsetíně, budou systematicky osloveni podnikatelé a firmy v regionu stejně jako vsetínská veřejnost.

Projekt s náklady přes 5 mil. Kč potrvá dva roky a bude díky němu podpořeno přes 600 osob. Knihovna tak reaguje na potřeby osob ohrožených na trhu práce v naší lokalitě, stejně jako na nutnost prosazování rovného přístupu žen a mužů jak v pracovním tak v soukromém životě.

Více informací najdete na webových stránkách knihovny www.mvk.cz, kde bude pravidelně zveřejňována aktuální nabídka kurzů a seminářů i další informace.
 
Kontakt:
 
Mgr. Kateřina Janošková
Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín
Tel.: +420 734 417 893
E-mail: kjanoskova@mvk.cz 
 
Stránky projektu:
 
Ženy a muži v komunitní knihovně


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET