› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Semináři o inovačním podnikání Trenčínské univerzity A. Dubčeka

Trenčín, 11.06.2009

Trenčínská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně pořádala dne 10. června 2009 seminář o inovačním podnikání. Seminář se uskutečnil na Fakultě mechatroniky a byl připraven jako jedna z aktivit projektu Trenčiansko-zlínská inovační platforma, který je realizován s finančním přispěním Evropské unie prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 - 2013.


Seminář o inovačním podnikání byl určen nejen studentům středních a vysokých škol, ale také všem zájemcům o inovační podnikání. Jeho cílem bylo zdůraznit skutečnost, že inovace výrobků a služeb jsou nevyhnutelným předpokladem pro obchodní úspěch zejména v době hospodářské krize. Z pohledu studentů si akce kladla za cíl popularizovat podnikání s inovativními myšlenkami, které řeší v rámci odborných činností v průběhu studia, tak aby získané poznatky a nápady přetavili do úspěšného podnikání.

Akce nabídla studentům příležitost seznámit se s úspěšnými inovativními firmami, se současnými trendy a upozornila na možnost spolupráce na vývoji nových produktů s jinými institucemi, například vysokými školami, kdy svá vědeckovýzkumná pracoviště představila jak Trenčínská univerzita A. Dubčeka v Trenčíně tak Univerzita T. Bati ve Zlíně. Součástí programu bylo také představení aktivit Technologického inovačního centra ze Zlína, které jsou zaměřeny za začínající podnikatele, a soutěže o nejlepší podnikatelský záměr.
 
 
  


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET