› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Konference INOVACE BEZ HRANIC

Zlín, 24.04.2009

Dne 23. dubna 2009 se uskutečnila na půdě Podnikatelského inovačního centra Zlín zahajovací konference projektu Trenčiansko-Zlínské inovační platformy (T-ZIP), který je realizován s finančním přispěním Evropské unie prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 - 2013. Konference se zabývala hlavními tématy, která přímo souvisí s cíli projektu, jehož záměrem je vytvoření nástrojů a sítě podpory rozvoje inovací v přeshraničním regionu Trenčiansky samosprávny kraj – Zlínský kraj. Snahou je napomoci ekonomickému rozvoji regionů prostřednictvím zlepšení podmínek pro inovační aktivity a zainteresované strany na inovacích.


Úvodní slovo na konferenci pronesl hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák spolu s předsedou Trenčianského samosprávného kraja MUDr. Pavolem Sedláčkem. Po úvodním slovu následovalo představení Regionálních inovačních strategií obou krajů v podání Ing. Davida Marečka za Zlínský kraj a Mgr. Petera Nižňanského za Trenčiansky samosprávny kraj. Dopolední blok konference zakončilo představení projektu Trenčiansko-Zlínské inovační platformy, kdy manažeři projektu Ing. Filip Holzműller a Ing. Branislav Anwarzai seznámili účastníky konference s jeho pracovními balíčky a plánovanými aktivitami.

Součástí programu konference bylo také slavnostní vyhlášení výsledků studentské soutěže “O nejlepší podnikatelský záměr roku 2008“. Ve druhém ročníku soutěže se mezi sebou utkalo 62 podnikatelských záměrů studentských týmů středních, vyšších odborných a vysokých škol. Hodnotné ceny, mezi které mimo jiné patřilo cestovní pojištění od pojišťovny Kooperativa, finanční poukazy v hodnotě 20 000, 10 000, 5 000 Kč od Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje, ceny od NWT Computer, bezplatný pronájem kancelářských prostor po dobu 1 roku od Technologického inovačního centra, vítězům předali partneři soutěže.

Zástupci z univerzitní sféry, Ing. Jindřiška Ondráčková z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a prof. Ivan Kneppo z Trenčianské univerzity A. Dubčeka, představili svá univerzitní výzkumná a vývojová pracoviště a možnosti spolupráce s firmami v oblasti výzkumných záměrů v odpoledním programu konference. Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka prezentoval činnost Útvaru transferu technologií na VUT v Brně a přístup k ochraně duševního vlastnictví v podmínkách této univerzity. Technologické burzy v praxi účastníkům konference přiblížil Ing. Jiří Janošec z Technologického centra Akademie věd ČR a úspěšný příklad podnikatelské praxe v oblasti přeshraničního transferu technologií za firmu Austin Detonator s.r.o. demonstroval Ing. Petr Kuna.

Konference byla účastníky hodnocena velmi pozitivně. V rámci bohatého celodenního programu si jistě přišli na své jak zástupci z řad odborné tak i laické veřejnosti.

 
 
  

 

 


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET