› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Zlínský kraj vyhlásil soutěž o nejlepší inovační firmu

FH, 31.03.2009

Soutěž „Inovační firma Zlínského kraje“ vyhlásila na svém jednání krajská rada. Jde o pilotní ročník této soutěže, která je jednou z aktivit Regionální inovační strategie Zlínského kraje. Smyslem soutěže je ocenit a zviditelnit ty podnikatelské subjekty, které dosahují v oblasti inovací dobrých výsledků a tímto je také motivovat k dalšímu rozvoji. Zároveň má také prezentovat Zlínský kraj jako region disponující inovačním potenciálem a ukazovat konkrétní příklady úspěšných firem, které mají zájem o publicitu svých úspěchů.


Přihlášení do soutěže se děje vyplněním stručného dotazníku, který je od 24. 3. 2009 k dispozici na internetových stránkách www.inovacnipodnikani.cz/soutez. Uzávěrka příjmu přihlášek firem je 23. 6. 2009 a na podzim 2009 budou vyhlášeny výsledky a předáno ocenění „Inovační firma Zlínského kraje“ vítězům v jednotlivých kategoriích (malý podnik, střední podnik, velký podnik – rozdělení dle počtu zaměstnanců).

Přihlásit se může jakákoliv ekonomicky „zdravá“ firma se sídlem nebo místem podnikání ve Zlínském kraji, která realizuje inovace výrobků, služeb či procesů.

Vyhlašovatelem soutěže „Inovační firma Zlínského kraje“ je Zlínský kraj, organizací této soutěže je pověřeno Technologické inovační centrum, s.r.o., strategickým partnerem je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, generálním partnerem je Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje a dále kraj spolupracuje s dalšími partnery, kterými jsou: Czechinvest, Česká spořitelna, Asociace inovačního podnikání ČR, jednotlivé Obchodní a hospodářské komory Zlínského kraje, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, Regionální centrum kooperace, Valašskokloboucké podnikatelské centrum a Regionální podpůrný zdroj, Česká spořitelna a.s. Mediálními partnery jsou Radio Čas, Firemní partner, RTA Zlín, Okno do kraje, Televize Slovácko, Televize Zlínsko.


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET