› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Město rozdělilo podporu podnikatelům a vyhlásilo pro ně druhé kolo dotačního programu

Vsetín, 24.06.2020

 

Na svém červnovém zasedání radní posvětili rozdělení dotací v rámci prvního kola „Programu na podporu podnikání ke zmírnění následků škod vzniklých v souvislosti s krizovými opatřeními za nouzového stavu v roce 2020“. Zastupitelé následně vyhlásili druhé kolo tohoto programu. Určen je podnikatelům, kteří podporu nezískali v tom prvním.

 


 

 

„Smyslem programu je pomoci těm, kteří byli nuceni uzavřít provozovny v souvislosti s krizovými opatřeními Vlády ČR během nouzového stavu,“ vysvětlil starosta Jiří Růžička.

 

V prvním kole programu, do nějž byly v městském rozpočtu alokovány 2 miliony korun, požádalo o dotaci 61 podnikatelských subjektů. Ve 12 případech byly žádosti pro nesplnění náležitostí vyřazeny. Úspěšně tedy prošlo formální kontrolou 49 podnikatelů, jejichž celkový požadavek o dotaci činil 409 271 korun. A tuto částku jim také radní na základě svého rozhodnutí rozdělili.

 

Vsetínští zastupitelé vzápětí rozhodli o vyhlášení druhého kola zmíněného programu. „Chceme tak dát šanci získat podporu těm, kteří o ni v prvním kole nestihli požádat anebo nesplnili všechny náležitosti. V programu zůstal dostatek finančních prostředků, takže nebude třeba hledat v městském rozpočtu jiné zdroje,“ řekl starosta s tím, že ve druhém kole budou rozdělovány dotace do celkové výše 1,5 milionu korun.

 

Program je určen pro fyzické a právnické osoby, jejichž provoz byl uzavřen nařízením Vlády ČR, mají provozovnu na území Vsetína, jejich obrat za předchozí účetní období nepřesáhl čtyři miliony korun, mají uzavřenou nájemní smlouvu před datem 29. 2. 2020 minimálně na dobu jednoho roku a mají vyrovnané závazky vůči městu. Maximální výše dotace pro jednoho podnikatele může činit 20 000 korun a je určena na krytí jednoho měsíčního nájmu.

 

Žádosti lze podávat přes datovou schránku (ID 75sb29d), emailem na e-podatelna@mestovsetin.cz nebo osobně na podatelně radnice, a to od 1. do 14. srpna. Formulář žádosti a podmínky naleznete níže v příloze. Dotazy je možné zasílat e-mailem na adresu ondrej.slama@mestovsetin.cz, příp. je podávat telefonicky na čísle 571 491 537.

 

Kromě vyhlášení zmíněného programu představitelé města pomáhali podnikatelům v době nejpřísnějších restriktivních opatření i dalšími způsoby. Restauracím a hotelům například zrušili pro letošní rok poplatek za předzahrádky a poplatek z pobytu. Živnostníkům, kteří mají pronajaty nebytové prostory od města a byli postiženi nařízením vlády o uzavření provozoven, pak odpustili jedno měsíční nájemné.

 

 

Zpracoval: Michal Horský

Více informací: Jana Raszková, tel.: 733 784 006

Odkazy

·         Program na podporu podnikání 2020 znění podmínek 2kolo [PDF, 381 kB]

·         Program na podporu podnikání 2020 formulář žádosti 2kolo [DOC, 80 kB]

 

 

 


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET