› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Město chce pomoci svým organizacím i nezaměstnaným

Vsetín, 11.09.2017

V současné době, kdy je rekordně nízká nezaměstnanost, potýkají se zaměstnavatelé z řad firem, ale i školských zařízení, neziskových organizací či dalších městských společností, s nedostatkem pracovní síly na trhu práce. Řešením problému by pro ně mohlo být využití dlouhodobě nezaměstnaných lidí evidovaných na úřadu práce či těch, kteří byli odsouzeni k alternativnímu trestu obecně prospěšných prací. Možností je i zřízení tréninkového místa v rámci projektu města Vsetína, jenž připravuje ve spolupráci s Agenturou pro ekonomický rozvoj Vsetínska.

 


A právě o těchto možnostech se ve středu 30. srpna diskutovalo v rámci „kulatého stolu“ na vsetínské radnici. „Se svými prezentacemi se ředitelům městem zřizovaných organizací, jako například mateřských škol, Alceda a podobně, představili zástupci Úřadu práce Vsetí a Probační a mediační služby, jež se stará o výkony alternativních trestů uložených soudem, a také Agentury pro ekonomický rozvoj Vsetínska,“ přiblížila vedoucí odboru sociálních věcí vsetínské radnice Anna Blechová.

 

Zástupkyně Úřadu práce přítomným osvětlila možnosti zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných v rámci veřejně prospěšných prací, čehož už delší dobu využívá například město Vsetín pro úklidové práce v ulicích. Tito lidé by podle pracovnice úřadu práce mohli být vhodní právě pro využití školskými zařízeními, a to jako pomocní pracovníci. Představena byla také veřejná služba, kterou využívá například Diakonie Vsetín nebo Domov Jitka.

 

Možnost využití lidí, kteří byli soudem za své prohřešky proti zákonu odsouzeni k alternativnímu trestu obecně prospěšných prací, představil přítomným také zástupce Probační a mediační služby. Právě tato instituce je styčným bodem mezi soudem a těmi, kdo mají zájem práci odsouzených využít. Obecně prospěšné práce jsou často ukládaným trestem, a to například i mladistvým. Umístit odsouzené k jeho výkonu je ale zatím problematické, i když zkušenosti těch, kteří je využili, jsou vesměs dobré, neboť odsouzení jsou většinou motivováni co nejlépe trest vykonat. Pokud tak totiž neučiní, tak se jedna neodpracovaná hodina změní na jeden den pobytu ve vězení. Většinou se jedná o osoby, které spáchaly nedbalostní trestný čin, například způsobily dopravní nehodu. Nejde tedy o lidi s kriminální minulostí.

 

Ke zvýšení zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných směřuje i projekt města Vsetína, v rámci něhož by měla vzniknout tak zvaná tréninková pracovní místa. „Lidé vybraní z evidence úřadu práce by prošli vzdělávacím kurzem a získali by na omezenou dobu tří měsíců práci na tréninkovém pracovním místě, která chceme zřídit ve spolupráci s nejrůznějšími zaměstnavateli. Cílem je osvojení si pracovních návyků, které by pak účastníkům projektu mohly pomoci k získání stálého zaměstnání,“ vysvětlil ředitel AERV Filip Holzmüller.

 

„Věřím, že toto setkání přispělo k větší informovanosti zástupců našich organizací o možnostech zaměstnávání na představené druhy prací, což by mohlo do budoucna vyřešit jejich problémy s nedostatkem pracovníků,“ zhodnotila „kulatý stůl“ místostarostka Simona Hlaváčová.


 


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET