› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Problém nebo příležitost – přijďte na diskuzi

Vsetín, 17.05.2017

S námi pro vás za jeden provaz – je název veřejného fóra, na které ve čtvrtek 1. června od 16 hodin zve veřejnost do domu kultury vsetínská radnice. Obyvatelé Vsetína tak letos budou již podeváté diskutovat s představiteli města o problémech, které je trápí.


 

V úvodu setkání získají návštěvníci informace o řešení problémů, které obyvatelé označili za 10 největších v loňském roce. Poté budou moci účastníci pojmenovat současné nejpalčivější potíže, které se týkají všech oblastí života, ať už se jedná o dopravu, vzdělávání, kulturu, sport, podnikání a zaměstnanost, veřejnou správu, sociální oblast nebo životní prostředí. Své místo v diskuzi budou mít i žáci základních a studenti středních škol. „Z každé oblasti vzejdou dva prioritní problémy. Následným hlasováním všech přítomných vznikne TOP desítka, které se budeme věnovat. Nezapadnou však ani další podněty, které se mezi TOP nedostanou,“ připomněla Simona Hlaváčová, místostarostka Vsetína.

 

Stejně jako v loňském roce, tak i letos se setkání nad problémy bude konat i maminkami na mateřské dovolené, kterým odpolední čas vzhledem k péči o děti nevyhovuje. Fórum s maminkami se bude konat v úterý 23. května od 10 hodin v Rodinném mateřském centru na Rybníkách a jejich podněty budou přeneseny na čtvrteční fórum do domu kultury.

 


 


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET