› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Kotel se starostou Čunkem: Na Sychrově vzniknou nová parkovací místa

Vsetín, 01.04.2016

Letošní první Kotel se starostou Jiřím Čunkem, který se konal ve čtvrtek 31. března, si nenechala ujít asi padesátka občanů Vsetína. Setkání proběhlo v Kulturním zařízení na Sychrově a kromě hlavního tématu, kterým bylo vybudování nových parkovacích míst na Sychrově a umístění jediného kasina na Vsetíně, se řešily i významné investiční akce, jako je rekonstrukce vlakového nádraží, investice do přednádražního prostoru nebo protipovodňová ochrana Vsetína před stoletou vodou.


Hlavním tématem čtvrtečního setkání bylo parkování na Sychrově. Město Vsetín si nechalo zpracovat studii, kterou účastníkům představili projektanti. Připravovaný projekt na rozšíření parkoviště sousedícího s restaurací Max by tak alespoň z části mohl vyřešit kritický nedostatek parkovacích míst. „V rámci projektu uvažujeme o úpravě současných stání, s tím že by se dostavělo i další patro a přibylo by tak dalších 56 parkovacích míst,“ představil plánovaný projekt starosta Čunek s tím, že jeho součástí bude i výstavba zdi, která napomůže stabilizaci svahu, včetně výsadby zeleně. Radnice nyní hledá vhodný dotační titul, který by pomohl s financováním. Předpokládané náklady totiž nejsou nijak nízké, dosahují přibližně 57 milionů korun bez DPH. S výstavbou se počítá v roce 2017 a radnice má více možných variant provedení, tedy buď vybudovat celou stavbu najednou, nebo i po jednotlivých etapách.

 

 

 

Dotazy padaly i na zrušení heren na Vsetíně a vybudování pouze jediného herního místa. „Hledali jsme další možnosti kam hernu umístit tak, aby se jednalo o městskou budovu, ve které bychom mohli tuto činnost kontrolovat a eliminovat tak patologické hráčství nebo zneužívání sociálních dávek,“ objasnil starosta Jiří Čunek. Ve hře o umístění padaly návrhy jako Kotovo v Rokytnici, budova na Žebračce mezi obcí Ústí a Vsetínem nebo třeba v Lidovém domě. „Pokud bude po statické stránce vyhovovat budova Lidového domu, umístíme kasino do něj,“ představil na čtvrtečním setkání s občany novou reálnou variantu Jiří Čunek. V případě, že by budova vsetínského Liďáku nevyhovovala, umístí se kasino v budově na Sychrově. Jasno podle starosty Čunka bude do konce června.


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET