› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Přijďte pro své město táhnout za jeden provaz

Vsetín, 18.03.2015

Již řadu let se vždy jednou ročně koná komunitní akce pro všechny občany města, která nese název S námi pro vás za jeden provaz. Ta letošní je naplánována na čtvrtek 26. března od 16 hodin do velkého sálu domu kultury.


Na programu bude prezentace kroků, jež byly podniknuty na základě loni zjištěných deseti TOP problémů tížících Vsetíňany, a zároveň budou mít přítomní možnost pojmenovat novou desítku problémů našeho města. Koho zajímá život na Vsetíně, neměl by určitě na této akci chybět.

 

 

 

Setkání s občany, ale i zástupci kulturních, společenských, sportovních organizací či firem se zúčastňují i pracovníci radnice a její vedení. Pro všechny je totiž důležité vědět, co lidi, kteří ve Vsetíně žijí, tíží. Dalším z cílů je i informovat o krocích, jež město podniká k odstranění dříve definovaných problémů, a také o plánovaných investičních i jiných akcích.

 

„Toto setkání je akcí místní Agendy 21 a přináší nám každoročně řadu zajímavých poznatků, z nichž následně čerpáme. Definují se zde největší problémy, ale ani ty ostatní, které se nedostanou do první desítky, samozřejmě nezapadnou,“ uvedl starosta Jiří Čunek, jenž v minulosti stál u zavedení procesů místní Agendy 21 na radnici.

 

Na programu tedy bude prezentace řešení minulých TOP deseti problémů města, které vám pro připomenutí přinášíme: Nedostatek pracovních příležitostí pro absolventy, Problém migrace do velkých aglomerací, Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením včetně seniorů, Obavy o bezpečnost občanů sídliště Trávníky před nepřizpůsobivými občany, Podpora škol aplikující inkluzivní pedagogiku - stanovit normativ na integrované žáky v rámci provozních prostředků škol, Řešení dopravy - křižovatka u čerpací stanice Shell - Dolansko, Rekonstrukce Domu kultury Vsetín, Rekonstrukce MěÚ Vsetín, Udržování a technické zhodnocování budov škol a vzdělávacích zařízení, Podpora vedení při vyjednávání při výstavbě interního oddělení Vsetínské nemocnice, Zpracovat transparentní systém financování sportovních organizací.

 

Následovat bude prezentace investičních akcí města v roce 2015, které se již rozběhly nebo rozeběhnou v letošním roce, aby se při následném hledání nové desítky problémů tyto již realizované akce mezi nimi zbytečně nevyskytovaly.

 

Hlavním bodem programu pak bude diskuse u sedmi tematických stolů dle oblastí stanovených strategickým plánem rozvoje města, tedy Urbanismus a životní prostředí, Doprava, Sociální služby, zdravotnictví a prevence sociálně patologických jevů, Kultura, sport a volnočasové aktivity, Školství a vzdělávání, Podnikatelské prostředí a cestovní ruch, Řízení a správa města. Samostatný stůl budou mít také zástupci vsetínských základních a středních škol, kteří budou diskutovat o všech oblastech. Každý stůl následně vybere dva hlavní problémy, a ty budou předmětem hlasování, z něhož vzejde nová desítka TOP problémů města Vsetína.

 

Tyto problémy budou následně zveřejněny formou ankety na webových stránkách města www.mestovsetin.cz, kde budou moci občané o jejich konečném pořadí hlasovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET