› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Vsetín je městem přátelským k seniorům

Vsetín, 14.11.2013

Mezinárodní konference „Aktivním stářím k doživotní soběstačnosti“ proběhla 7. a 8. listopadu v prostorách Podnikatelského inkubátoru na Horním náměstí ve Vsetíně. Konferenci pořádalo město Vsetín ve spolupráci s Diakonií ČCE – střediskem Vsetín, Agenturou pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. a Nadací pro výstavbu penzionů pro seniory s komplexními službami Praha. Záštitu poskytla radní Zlínského kraje Taťána Valentová Nersesjan.


Mezinárodní konference „Aktivním stářím k doživotní soběstačnosti“ - prezentované příspěvky:

 

 

Na dvoudenní konferenci vystoupilo 18 odborníků. Hlavními tématy byla problematika aktivního a zdravého stárnutí, mezinárodní zkušenosti v oblasti péče o seniory a nové trendy v oblasti výstavby a pobytových zařízení a komunitního bydlení pro seniory. Místostarostka Vsetína Květoslava Othová prezentovala přístup města k seniorům, a jejich zapojení do rozvoje města, včetně demografického vývoje. 

 

„I ve Vsetíně se projevuje stárnutí populace, 24,5% obyvatel je ve věku nad 60 let a výrazně ubývá mladých lidí do 14 let. Z tohoto důvodu musíme věnovat zvýšenou pozornost kvalitě života seniorů. Město Vsetín podporuje organizace poskytující sociální služby pro seniory i volnočasové aktivity seniorů. Postupně provádíme architektonické úpravy vedoucí k odstraňování bariér a obzvlášť se věnujeme seniorskému bydlení. Město Vsetín pořádá také akce určené seniorům, jako koncerty, divadelní představení a setkání jubilantů. Naším cílem je město přátelské seniorům, tedy takové, které zlepšuje příležitosti pro aktivity a zdraví seniorů, jejich bezpečí a pohodu, a také zapojení názorů starších lidí do otázek rozvoje města, uvedla místostarostka Květoslava Othová.

 

Členka Rady Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí, národnostních otázek a menšin Taťána Valentová Nersesjan představila účastníkům konference síť sociálních služeb ve Zlínském kraji, kterou představuje 322 sociálních služeb s celkovou kapacitou 5 260 lůžek.

 

„Mezi cílové skupiny podporované ze Sociálního fondu Zlínského kraje, který je určen na podporu sociálně zdravotních aktivit regionálního významu, jsou zařazeni senioři a osoby se zdravotním postižením. Seniorské organizace se mohou obracet s žádostmi o dotace na projekty zaměřené na edukativní programy, rekondiční a rehabilitační cvičení a pobytové programy zaměřené na zlepšení jejich fyzického a psychického stavu,“ dodala krajská radní.

 

„Přítomní odborníci se shodli na jednoznačném závěru. Senioři jsou lidé, kteří svými zkušenostmi obohacují společnost a mohou být aktivní do velmi vysokého věku. Vytvořme jim proto podmínky pro plnohodnotný život a umožněme jim co nejdéle žít v domácím přirozeném prostředí, případně za podpory sociálních služeb,“ uzavřela místostarostka Othová.

 

 

 

 

Zpracovala: Adéla Kousalová

Další informace: Jana Čadová, pracovník vztahů k veřejnosti MěÚ Vsetín, tel. 571 491 564, 737 019 667, E-mail: jana.cadova@mestovsetin.cz

 

 

  

    


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET