› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Chodníky v Luhu projdou opravou. Nejen na toto téma budou hovořit zástupci vedení města s občany

Vsetín, 10.10.2013

V průběhu podzimu se uskuteční hned několik setkání zástupců vedení radnice s občany jednotlivých městských částí. První podzimní setkání s občany proběhne v Luhu v jídelně základní školy v úterý 15. října 2013 od 16 hodin, kde budou všichni účastníci seznámeni s plány v oblasti investiční výstavby v této lokalitě. Nejstěžejnějším tématem budou zde chystané opravy chodníků jak v rámci projektu ČŘB II, tak i opravy realizované z městských peněz. Práce u obou akcí budou probíhat koordinovaně.


 

 

 

„Podzimní setkání navazují na sérii setkání s občany, která byla započata již v roce 2011, a na kterých vedení města řešilo a řeší konkrétní problémy. Občané jsou na nich seznámeni s plány, jež se dané lokality týkají, a to jak v oblasti investic, údržby majetku, dopravy tak sociálních služeb,“ informoval II. místostarosta města Petr Kořenek a pokračoval: „ Očekáváme, že nás občané také upozorní na některé problémy, jež se v dané lokalitě vyskytují, a o kterých vedení města neví.“

 

Stěžejním tématem úterního setkání v Luhu budou chystané opravy chodníků této lokality, které by měly být zahájeny ještě letos. Jsou však podmíněny podpisem smlouvy o dotaci ve výši až 70% se Státním fondem životního prostředí.

 

„Chodníky v Luhu jsou součástí projektů Čistá řeka Bečva II a takzvaného RainDropu. Proto jsme nezačali s opravami dříve. Vzhledem k tomu, že z dotace na projekt ČŘB II ale nemohou být rekonstruovány všechny chodníky, zpracovali jsme přehled chodníků, které ještě zbývá opravit. Zejména se jedná o ty frekventované, a také o chodníky vedoucí od páteřního chodníku k jednotlivým vchodům. Na opravu těchto chodníků chceme uvolnit další peníze z městského rozpočtu. Předběžně by se mělo jednat až o téměř pět milionů korun jenom pro Luh řekla starostka města Iveta Táborská a pokračovala: „V minulých dnech jsem měla jednání s firmou, která bude akci ČRB II ve Vsetíně provádět. Dohodli jsme se, že jako první a prioritní se začnou opravovat právě chodníky v Luhu a ihned na to budou následovat opravy chodníků na Ohradě.,“ přiblížila starostka Vsetína Iveta Táborská.

 

Na veřejném setkání budou mít občané k dispozici grafické materiály a mapky jednotlivých oprav chodníků v Luhu, tak aby získali ucelený přehled, a aby zjistili, jestli se právě ten „jejich“ chodník bude opravovat.

 

Projekt ČŘB realizuje Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, jehož je město Vsetín členem.

 

 

Zpracovala: Jana Čadová, pracovník vztahů k veřejnosti MěÚ Vsetín, tel.: 571 491 564, 737 019 667, E-mail: jana.cadova@mestovsetin.cz, www.mestovsetin.cz

 

 


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET