› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Radnice zve na další fórum s občany

Vsetín, 20.05.2013

Vsetínská radnice připravuje další veřejné diskusní fórum o aktuálních problémech města s názvem "S námi pro vás za jeden provaz". Fórum se uskuteční ve středu 5. června 2013 ve velkém sále Domu kultury od 16 hodin. Občané budou mít možnost diskutovat různá témata a sdělovat své podněty a připomínky u tematických stolů.


 

 

Návštěvníci setkání získají informace o řešení problémů, které obyvatelé označili za 10 největších v loňském roce. Hlavní náplní odpoledne pak bude diskuse při hledání aktuálních příležitostí k rozvoji Vsetína a problémů, se kterými se občané potýkají. Společně pak vyberou 10 největších problémů, na které je dle jejich názoru potřeba soustředit pozornost v dalším období.

 

Občané, kteří se nebudou moci akce zúčastnit, najdou následně na webu města těchto 10 pojmenovaných největších problémů a hlasováním v anketě budou moci přidat svůj hlas.

 

"Věříme, že si občané  najdou čas na společnou diskusi, která již tradičně přispívá ke stanovení priorit při řešení problémů města a plánování dalšího rozvoje, včetně zařazení investic do rozpočtu města. Rádi uvítáme také zástupce mladé generace z řad žáků a studentů." uvedla Květoslava Othová, místostarostka a politik Zdravého města Vsetín.

 

Na akci bude možné se občerstvit ve fairtradové kavárně o.s. Líska, s možností zakoupení občerstvení z Fairtradové školy – ZŠ Rokytnice. Obsluhu zajistí dobrovolníci z o.s. Adorea a děti vám pomohou ohlídat pracovníci Rodinného a mateřského centra Sluníčko.

 

Kontaktní osoba: Ing. Petr Kozel, koordinátor PZM a MA 21 Vsetín, E-mail: petr.kozel@mestovsetin.cz, tel.: 571 491 551

 

 


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET