› Kalendář akcí

 • 01.01.2018

  Konference, semináře a jiné

  Na níže uvedené webové adrese

  najdete přehled konferencí,

  seminářů, školení a dalších

  zajímavých akcí, které se

  konají v následujícím období.

  inovacnipodnikani.cz/udalosti

   


› Dokumenty

 • Podnikatelský dům Maštaliska – nabízíme službu v podobě umístění virtuálního sídla a kanceláře Vaší firmy
  (01.01.2018)

  Podnikatelský dům Maštaliska – nabízíme službu v podobě umístění virtuálního sídla a kanceláře Vaší firmyvirtuální sídlo.pdf
 • ...
  (01.01.2018)

 • Nabídka pronájmu konferenčních, jednacích a školících prostor
  (01.01.2018)

  Nabídka pronájmu konferenčních, jednacích a školících prostorprezentační prostory.pdf
 • ...
  (01.01.2018)

 • Výroční zprávy společnosti AERV za období 2012 - 2016
  (01.01.2018)

  Výroční zprávy společnosti AERV za období 2012 - 2016Výroční zprávy AERV.zip

Webová prezentace projektu V.I.P.

PCS SR-ČR, 01.01.2013

Na internetové adrese vip.aerv.cz můžete najít webovou prezentaci projektu V.I.P. – Vzdělávání, inovace, partnerství. Jedná se o detailní představení celého projektu, přehled uskutečněných akcí a aktualit z průběhu realizace. Vše je doplněno bohatou fotogalerií a užitečnými kontakty nejen na projektové partnery.


Vedoucím partnerem tohoto přeshraničního projektu, který byl realizován v období od 1.2.2011 do 31.1.2013, byla Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska. Jejím hlavní partnerem na slovenské straně byla Rozvojová agentúra Trenčianského samosprávneho kraja. Spolu s těmito subjekty se na projektu dále podílely společnosti Technologické inovační centrum a Regionální podpůrný zdroj ze Zlína a Vedecko-technologický park ze Žiliny.

 

Hlavním cílem projektu V.I.P. – VZDĚLÁVÁNÍ, INOVACE, PARTNERSTVÍ bylo prostřednictvím celé řady aktivit a akcí podpořit inovační potenciál v přeshraničním regionu, posílit vazby mezi existujícími institucemi a organizacemi za účelem vytvoření stabilních kooperačních sítí a přispívat k utváření rozvojového rámce, jehož základní snahou je podpora rozvoje podnikatelského a inovačního prostředí. Společným úkolem všech partnerů bylo a je i nadále vyvíjet a uskutečňovat činnosti pro podporu inovačního myšlení, firemního vývoje a výzkumu, transferu technologií a know-how, s výhledem posilování konkurenceschopnosti, prosperity a zabezpečení udržitelného rozvoje regionů. 

 

Projekt V.I.P. – VZDĚLÁVÁNÍ, INOVACE, PARTNERSTVÍ byl realizován s finančním přispěním Evropské unie prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 - 2013.

 

  


© 2007 - 2018 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET