› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Webová prezentace projektu V.I.P.

PCS SR-ČR, 01.01.2013

Na internetové adrese vip.aerv.cz můžete najít webovou prezentaci projektu V.I.P. – Vzdělávání, inovace, partnerství. Jedná se o detailní představení celého projektu, přehled uskutečněných akcí a aktualit z průběhu realizace. Vše je doplněno bohatou fotogalerií a užitečnými kontakty nejen na projektové partnery.


Vedoucím partnerem tohoto přeshraničního projektu, který byl realizován v období od 1.2.2011 do 31.1.2013, byla Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska. Jejím hlavní partnerem na slovenské straně byla Rozvojová agentúra Trenčianského samosprávneho kraja. Spolu s těmito subjekty se na projektu dále podílely společnosti Technologické inovační centrum a Regionální podpůrný zdroj ze Zlína a Vedecko-technologický park ze Žiliny.

 

Hlavním cílem projektu V.I.P. – VZDĚLÁVÁNÍ, INOVACE, PARTNERSTVÍ bylo prostřednictvím celé řady aktivit a akcí podpořit inovační potenciál v přeshraničním regionu, posílit vazby mezi existujícími institucemi a organizacemi za účelem vytvoření stabilních kooperačních sítí a přispívat k utváření rozvojového rámce, jehož základní snahou je podpora rozvoje podnikatelského a inovačního prostředí. Společným úkolem všech partnerů bylo a je i nadále vyvíjet a uskutečňovat činnosti pro podporu inovačního myšlení, firemního vývoje a výzkumu, transferu technologií a know-how, s výhledem posilování konkurenceschopnosti, prosperity a zabezpečení udržitelného rozvoje regionů. 

 

Projekt V.I.P. – VZDĚLÁVÁNÍ, INOVACE, PARTNERSTVÍ byl realizován s finančním přispěním Evropské unie prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 - 2013.

 

  


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET