› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

6. ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr vstupuje do fáze hodnocení

Zlín, 05.03.2013

Dne 1. 10. 2012 vyhlásilo Technologické inovační centrum s.r.o. ve spolupráci se Zlínským krajem a partnery v pořadí již šestý ročník soutěže NEJLEPŠÍ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. Soutěžící měli možnost předkládat své soutěžní záměry do 28. 2. 2013.


Do soutěže se přihlásilo celkem 57 soutěžících/soutěžních týmů. V kategorii vysoké školy/veřejnost se do soutěže zapojilo 27 projektů a do kategorie středních škol celkem 30 studentských projektů. Do soutěže se celkově zapojilo 87 soutěžících.

 

Technologické inovační centrum připravilo pro studenty Univerzity. T. Bati ve Zlíně a širokou veřejnost opět sérii 4 workshopů „Začni podnikat, změň svou budoucnost“, za účelem rozvíjení podnikatelského ducha a podnikatelského vzdělávání ve Zlínském kraji.  Účastníci workshopu se dozvěděli informace o problematice sestavování podnikatelských plánů, budování leadershipu, budoucnosti podnikání v ČR, podpory podnikání ve Zlínském kraji formou podnikatelských inkubátorů a možnosti financování začátku podnikání. Na každém workshopu vystoupil zajímavý host nebo zkušený podnikatel, který předával posluchačům své zkušenosti a znalosti. 

 

Na začátku března 2013 proběhne první kolo hodnocení soutěže, během kterého budou organizátorem vybrány nejlepší soutěžní záměry v každé kategorii, které postoupí do dalšího kola hodnocení. Ve druhém kole budou soutěžící osobně prezentovat své záměry před hodnotitelskou komisí, ze kterého vzejdou koneční vítězové.

 

„U kategorie Vysoké školy/veřejnost půjde také o regionální kolo soutěže o nejinovativnější záměr roku 2013 projektu SPINNET. Nejlepší podnikatelské záměry z této kategorie budou poté nominovány do celostátního kola soutěže, kde se mohou porovnat s celostátní konkurencí. Soutěž Nejlepší podnikatelský záměr slouží k vyhledávání a identifikaci studentů a studentských týmů s podnikatelským duchem, kterým může být také v rámci projektu poskytnuta konzultační podpora k rozvoji jejich podnikatelských plánů“ doplnil projektový manažer Technologického inovačního centra Bc. Daniel Vaněk

 

Tak jako v předešlém ročníku usednou do hodnotící komise zástupci partnerů, investorů a organizátora soutěže. Soutěžící si tak mohou vyzkoušet prezentaci svého záměru před odbornou porotou, ale také získat zpětnou vazbu ke svým soutěžním nápadům a projektům.

 

Na nejlepší podnikatelské záměry čekají ceny v hodnotě cca 130.000,- Kč. Opět je tu i možnost získání prostor pro podnikání. Tím je roční bezplatný pronájem kanceláře v centru Zlína v Podnikatelském inkubátoru Technologického inovačního centra s.r.o. nebo v podnikatelském inkubátoru v Holešově. Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen nejlepším studentům se uskuteční v na přelomu dubna a května 2013.

 

Více informací na www.mujprvnimilion.cz a na facebooku klubu Start-up 23

 

Kontakt:

Bc. Daniel Vaněk

vanek@ticzlin.cz, tel.: 734 443 879

www.startpodnikani.cz

 

     

 

 

 


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET