› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Projekt vzdělávání v oblasti inovací, jejich zavádění a posílení spolupráce byl úspěšně dokončen

Vsetín, 31.01.2013

V návaznosti na uskutečněnou závěrečnou konferenci projektu V.I.P. – VZDĚLÁVÁNÍ, INOVACE, PARTNERSTVÍ byly ke konci ledna 2013 završeny také veškeré další aktivity a akce realizované v rámci této česko-slovenské přeshraniční spolupráce.


 

Více o závěrečné konferenci projektu V.I.P. se dozvíte ve videoreportáži na níže uvedeném odkazu ...

http://youtu.be/yOBdexNDZYA

 

Vedoucím partnerem tohoto dvouletého projektu byla Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska. Jejím hlavní partnerem na slovenské straně byla Rozvojová agentúra Trenčianského samosprávneho kraja, která byla také pořadatelem závěrečné konference. Spolu s těmito subjekty se na projektu dále podílely společnosti Technologické inovační centrum a Regionální podpůrný zdroj ze Zlína a Vedecko-technologický park ze Žiliny.

 

Hlavním cílem projektu V.I.P. – VZDĚLÁVÁNÍ, INOVACE, PARTNERSTVÍ bylo prostřednictvím celé řady aktivit a akcí podpořit inovační potenciál v přeshraničním regionu, posílit vazby mezi existujícími institucemi a organizacemi za účelem vytvoření stabilních kooperačních sítí a přispívat k utváření rozvojového rámce, jehož základní snahou je podpora rozvoje podnikatelského a inovačního prostředí. Společným úkolem všech partnerů bylo a je i nadále vyvíjet a uskutečňovat činnosti pro podporu inovačního myšlení, firemního vývoje a výzkumu, transferu technologií a know-how, s výhledem posilování konkurenceschopnosti, prosperity a zabezpečení udržitelného rozvoje regionů.

 

Během dvouletého období se podařilo výše uvedenému projektovému konsorciu zrealizovat několik pilotních aktivit, ať už se jednalo o zpracování nejrůznějších studií a analýz či pořádání specifických akcí pro vybrané cílové skupiny. Dále se podařilo navázat na pořádání úspěšných akcí z minulosti, které byly díky koordinovanému přístupu daleko lépe připraveny, efektivněji zrealizovány a byly obohaceny zejména o přeshraniční prvek, kdy docházelo ke sdílení informací a odborného know-how nejen mezi zapojenými partnery, ale zejména mezi podnikatelskými subjekty z obou stran hranice.

 

Za tuto úspěšnou a plodnou spolupráci bychom proto chtěli poděkovat všem partnerům a také všem subjektům či jednotlivcům, kteří se na aktivitách projektu jakkoliv podíleli. Věříme, že nastavená forma spolupráce a vzniklé kooperační vazby budou stejně přínosné pro všechny zainteresované na obou stranách česko-slovenské hranice i v dalším období a přispějí ke vzniku a následné realizaci dalších rozvojových záměrů.

 

Za tým projektu V.I.P.

 

Ing. Filip Holzmüller

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.

 

 

Projekt V.I.P. – VZDĚLÁVÁNÍ, INOVACE, PARTNERSTVÍ byl realizován s finančním přispěním Evropské unie prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 - 2013

 

  

 

 


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET