› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

V Trenčíně se uskutečnila závěrečná konference projektu V.I.P.

Trenčín, 30.01.2013

Dne 29. ledna 2013 Rozvojová agentúra TSK, jako hlavní přeshraniční partner projektu „V.I.P. – Vzdělávání, Inovace, Partnerství“ (VIP), zorganizovala spolu s českými partnery na půdě Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne závěrečnou konferenci a Technologickou a kooperační burzu projektu VIP.


 

Akce byly realizovány pod záštitou předsedy Trenčianskeho  samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH a pověřeného rektora TnUAD v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.  Závěrečné konference se zúčastnilo 36 a kooperační burzy 27 zástupců podnikatelského, akademického a také veřejného sektoru z Trenčianskeho, Žilinského a Zlínského kraje. Konference prezentovala aktivity a výstupy projektu VIP zaměřené na podporu inovačního podnikání a spolupráce univerzit a podnikatelského sektoru. Jedním z výstupů projektu byla technologická a kooperační burza jako efektivní nástroj propojení jednotlivých inovačních firem a institucí.

 

Cílem projektu bylo prostřednictvím společných aktivit podpořit inovační potenciál přeshraničních regionů, posílit vazby mezi existujícími institucemi a organizacemi za účelem vytvoření stabilních kooperačních sítí a přispívat k vytváření rozvojového rámce, jehož základní snahou je podpora rozvoje podnikatelského a inovačního prostředí.

 

Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. pověřený výkonem funkce rektora, vyjádřil ve svém úvodním slově podporu projektu VIP a představil zájem univerzity o zintenzivnění spolupráce s Trenčianskym samosprávnym krajom. Představil i nový  projekt na revitalizaci prostor Těžkých laboratoří TnUAD na Technologické centrum Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne jako centrum zaměřené na využití vědecko-výzkumného potenciálu TnUAD pro rozvoj podnikání v trenčianskom regionu. Představené technologické centrum bude specializovaným pracovištěm zaměřeným na výzkum a vývoj nových technologií, výrobků a  služeb v úzké spolupráci univerzity s podnikatelskou veřejností.

 

Předseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH ve své řeči vyjádřil zájem o zintenzivnění spolupráce obou institucí a zdůraznil, že Trenčiansky samosprávny kraj má velký zájem o realizaci inovačních nástrojů podporujících budování inovační infrastruktury, které vytyčila Regionální inovační strategie Trenčianskeho samosprávneho kraja, jejíž spoluautory byla TnUAD a Rozvojová agentúra TSK, n.o.

 

Program konference pokračoval představením jednotlivých partnerů projektu, kterými byly Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, Vedecko-technologický park v Žilině, Technologické inovační centrum ve Zlíně, Regionální podpůrný zdroj ve Zlíně a Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja. Následně Ing. Tomáš Hanulík prezentoval projektovou ideu přípravy technologického centra TnUAD s propojením na jednotlivé priority regionální inovační strategie. Mgr. Peter Nižňanský, ředitel Rozvojovej agentúry TSK, v souvislosti s prezentovaným záměrem TnUAD vyjádřil skutečnost, že Rozvojová agentúra TSK, n.o. dlouhodobě ve spolupráci s mezinárodními partnery a regionálními institucemi implementuje množství aktivit zaměřených na regionální inovační rozvoj a už i přípravu realizačních projektů na inovační nástroje, jakými jsou také technologické centra. S ohledem na obsah prezentace technologického centra vyjádřil podporu předloženému záměru a vyzval představitele TnUAD k užší spolupráci na přípravě centra jako i jiných společných projektů.

 

V rámci dalšího programu prezentovali představitelé partnerů projektu jejich klíčové výstupy. Vedecko-technický park v Žilině se soustředil na prezentaci akcí a nástrojů pro studenty, doktorandy a začínající podnikatele v Žilinském kraji. Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska informovala o dobré praxi a dopadech kooperačních setkání pro podnikatele. Regionální podpůrný zdroj se soustředil na svoje zkušenosti v oblasti schémat financování inovačních záměrů pro firmy a prezentoval příklady dobré praxe u konkrétních firem, které uvedené služby využily. Rozvojová agentúra TSK představila v rámci projektu realizované schéma inovačních voucherů pro podporu spolupráce akademického a podnikatelského sektoru.

 

Jak Ing. Branislav Anwarzai informoval, inovační vouchery patří mezi velmi efektivní formy financování inovačních záměrů firem, které parciálně realizuje univerzita, čímž dochází k obojstranné a udržitelné spolupráci.  V projekte VIP připravila Rozvojová agentúra TSK přeshraniční vzdělávací program pro oblast inovací a  organizovala kooperační setkání „Zimná škola inovací“ zaměřené na propojení aplikovaného vývoje a výzkumu studentů a doktorandů s podnikatelským sektorem a jejich potřebami.

 

Na závěr jednotliví účastníci konference konstatovali, že po dopadech hospodářské krize je nevyhnutelné vyvíjet úsilí a uskutečňovat činnosti pro podporu inovačního myšlení, firemního vývoje a výzkumu, transferu technologií a know-how, s výhledem na posilování konkurenceschopnosti, prosperity a zabezpečení udržitelného rozvoje regionů.

 

  

 

Konference a Technologická a kooperační burza byly pořádány v rámci projektu V.I.P. – VZDĚLÁVÁNÍ, INOVACE, PARTNERSTVÍ, který je realizován s finančním přispěním Evropské unie prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 - 2013

 

  


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET