› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Kooperační burza na téma „nová média“ přilákala na Vsetín řadu odborníků

Vsetín, 21.01.2013

Jako součást doprovodného programu již tradiční akce Barcamp proběhla dne 19. ledna 2013 v prostorách Podnikatelském inkubátoru ve Vsetíně také kooperační a technologická burza. Jednalo se jednu ze závěrečných aktivit projektu V.I.P. – VZDĚLÁVÁNÍ, INOVACE, PARTNERSTVÍ.


 

Akce si kladla za cíl seznámit její účastníky s novými trendy a aktuálním dění v internetových aplikacích, technologiích, webdesignu, on-line marketingu či reklamě. Tato problematika tzv. „nových médií“ je díky svému inovačnímu potenciálu dlouhodobě v zájmu jak odborné, tak laické veřejnosti.

 

To se potvrdilo i dne 19. ledna, kdy prostory připravené v rámci organizace kooperační burzy v určitý moment doslova praskaly ve švech. Díky akci Barcamp Vsetín 2013 se podařilo na Vsetín přilákat opět velké množství programátorů, kodérů, grafiků, IT administrátory, vývojáře, lidi zabývající se marketingem a vůbec všechny, kdo se zajímají o nejnovější trendy v oblasti internetových technologií a služeb a jejich pronikání do všech oblastí běžného života. Kooperační burzy se účastnilo více jak 30 odborníků a zástupců firem a organizací.

 

V rámci prezentační části programu byly připraveny čtyři odborné příspěvky. Na úvod přiblížil Michal Janík na praktických příkladech časté chyby e-shopů. Ukázal, jak se dají tyto chyby odhalit pomocí auditů XML pro vyhledávače zboží a zároveň, že dopad takových chyb není jen na inzerci na portálech jako je Heureka či Zboží.cz, ale týká se také SEO. Druhá přednáška Petra Kozlíka byla zaměřena na téma prezentace, tedy co ano a co ne. Jak se nám ty prezentace líbí a jak k nim přistupuji já? Přednáška byla vedena interaktivní formou - hledání odpovědí na jednotlivé otázky, společná diskuse na téma „návrh, řeč i způsoby, jak prezentovat“. Následující příspěvek Libora Marka z občanského sdružení Um sem um tam představil jejich internetový projekt, kde se nabídka a poptávka po profesionální dobrovolnické práci potkává. Neziskovky mohou zadat krátkodobé projekty a profesionálové zase vyhledat projekt, kterému chtějí pomoci. Závěr této části programu pak patřil Filipu Dřímalkovi a tématu Podnikání v 21. století v 2.0. Přednáška se nezaměřovala na jedno konkrétní téma, ale představuje trendy v moderním podnikání, tipy na práci se zákazníky a spoustu nástrojů, které umožňují podnikat maximálně efektivně.

 

V průběhu celého odpoledního programu byl k dispozici vyhrazený prostor pro případná jednání a individuální rozhovory zástupců firem, institucí nebo jednotlivců. Aktivní návštěvníci si partnery pro jednání mohli vybírat z tzv. katalogu profilů, který obsahoval stručné představení a nabídku produktů, služeb a spolupráce registrovaných účastníků kooperační burzy. Uskutečnilo se několik bilaterálních schůzek, při nichž bylo možno navázat první kontakty a zahájit kroky k budoucí technologické či obchodní spolupráci. Někteří jedinci také využili přítomnosti odborných přednášejících a příležitost k diskuzi a výměně názorů.

 

Kooperační burza byla všemi účastníky přijata velmi kladně. Oceňovali zejména příležitost navázání nových zajímavých kontaktů, kvalitní zajištění akce, možnost opakovaného setkávání s partnery. Příprava, průběh i výsledky akce potvrdily oprávněnost její existence, protože poskytla skvělé podmínky pro jednání firem a možnost jejich prezentace.

 

  

 

Kooperační a technologická burza byla pořádána v rámci projektu V.I.P. – VZDĚLÁVÁNÍ, INOVACE, PARTNERSTVÍ, který je realizován s finančním přispěním Evropské unie prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 - 2013.

 

 

  

 

 

 

 


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET