› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Rozjezd podnikání – jak na to?

Vsetín, 15.12.2012

Právě toto téma bylo hlavní náplní semináře pro středoškolské studenty, který připravila Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska v závěru letošního roku. Akce se uskutečnila 13. prosince 2012 v prostorách Podnikatelského inkubátoru Vsetín.


Na základě dlouhodobé spolupráce s SOŠ Josefa Sousedíka ve Vsetíně, byl pro studenty této střední školy připraven seminář zaměřený na nejrůznější témata související s „prvními podnikatelskými krůčky“. Studenti se tak dozvěděli řadu užitečných informací, které jim mohou napomoci v začátcích jejich případné podnikatelské kariéry.

 

Kromě obecného úvodu do světa podnikání a představení aktivit podnikatelského inkubátoru bylo stěžejním bodem semináře a také následné diskuze především téma rozjezd a financování podnikatelských záměrů. Prezentace byla zaměřena na to, jak je důležité mít v počáteční fázi dobře naplánovány veškeré své kroky a detailně připravený tzv. business plán. Postupně byly studentům představeny různé možnosti financování ve startovací nebo i následné rozvojové fázi podnikání.

 

V rámci závěrečné části semináře pak měli studenti příležitost prokázat svůj všeobecný přehled, kdy jim byly formou kvízových otázek přiblíženy příběhy několika slavných podnikatelů. Pro ty, kteří byli v tomto kvízu úspěšní a dokázali poznat slavné zahraniční ale i české osobnosti ze světa podnikání, byla připravena zajímavá odměna v podobě propagačních předmětů

 

 

    

 

Seminář se uskutečnil v rámci projektu V.I.P. – VZDĚLÁVÁNÍ, INOVACE, PARTNERSTVÍ, který je realizován s finančním přispěním Evropské unie prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 - 2013.

 

  

 

 


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET