› Kalendář akcí

 • 01.01.2020

  Konference, semináře, akce

  Na níže uvedené webové stránce Technologického inovačního centra s.r.o. najdete přehled konferencí, seminářů, školení a dalších zajímavých akcí, které se konají v následujícím období.

  www.ticzlin.cz/udalosti
  __________________________

 • 01.07.2018

  Projekt "Mám na to"

  (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/
  16_052/0009096)

  "Mám na to" je název projektu, který je realizován v období 07/2018 - 06/2021 pro obyvatele města Vsetína, kteří jsou ohroženi na trhu práce a sociálním vyloučením.

  Více o projektu zde.
  __________________________

 • 01.01.2018

  Provoz budovy č.p. 3 (Podnikatelský dům Maštaliska) na Horním náměstí ve Vsetíně je realizován za finanční podpory Města Vsetína
  __________________________


› Dokumenty

Druhý ročník Gumference za námi

Zlín, 15.11.2012

Druhý ročník Gumference se uskutečnil 14. listopadu 2012 v prostorách Academia centra Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Akce se zúčastnilo více než 160 odborníků z gumárenského průmyslu, univerzit a výzkumných a vývojových subjektů.


„Obdobně jako v minulém roce bylo snahou ukázat příklady konkrétní spolupráce podniků a vysokých škol a vzájemně se tak inspirovat, byly představeny společné projekty Barum Continental spol. s r.o. a UTB ve Zlíně, spolupráce společnosti Mitas, a.s. s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, velmi zajímavé byly také příspěvky kolegů z púchovských podniků Continental Matador Rubber, s.r.o. a Continental Matador Truck Tires, s.r.o.“, uvedla Daniela Sobieská, ředitelka Technologického inovačního centra s.r.o., které akci pořádalo. „Výměna zkušeností, spolupráce s vysokými školami a zlepšování kvality života - to byla témata včerejší zlínské Gumference“, uvedl Josef Křemeček, ředitel výrobních závodů Mitas v Otrokovicích a ve Zlíně. Dalším tématem byl vliv gumárenského průmyslu na životní prostředí, diskutovala se např. recyklace a další využití pneumatik nebo problematika eliminace pachů. „Ochrana životního prostředí je pro nás klíčová, vždyť jsme tu doma,“ dodal Josef Křemeček.

 

Další část Gumference byla zaměřena na možnosti financování spolupráce podniků a vysokých škol. Na konkrétním projektu společnosti FORM, s.r.o. a UTB ve Zlíně byly představeny Inovační vouchery Zlínského kraje, informace o připravovaném druhém ročníku doplnil David Mareček z Odboru strategického rozvoje Zlínského kraje. Další aktivitou, kterou Zlínský kraj ve spolupráci s Technologickým inovačním centem s.r.o. podporuje rozvoj spolupráce mezi podniky navzájem je Inovační platforma Zlínského kraje. „Tato platforma je založena na principu otevřených inovací, kdy znalosti přicházejí z vnějšího prostředí a urychlují tak inovace ve firmě. Firmy by měly být otevřené k tomu, aby znalosti vyvinuté interně daly k dispozici ostatním, kteří jsou schopni je používat nebo dále je rozvíjet. Na začátku příštího roku bude moci firma zadat svou inovační výzvu prostřednictvím webového portálu www.otevreneinovace.cz, na kterou může kdokoliv zareagovat a nabídnout své řešení s cílem získat zajímavou finanční odměnu. Tu firma vyplatí nejlepšímu řešiteli, “ uvedla Lenka Kostelníková, vedoucí oddělení spolupráce s průmyslovou praxí Technologického inovačního centra s.r.o.

 

Cílem Gumference je také vytvářet prostor pro vzájemné setkávání, výměnu zkušeností, názorů, kontaktů. Součástí Gumference byla vedle neformální diskuze také kooperační burza, v rámci které si mohli účastníci prohlédnout prezentovaná řešení „naživo“. „Jedním z témat bylo využití autonomního logistického tahače ve výrobě pneumatik a bylo velmi zajímavé vidět tuto technologii také na vlastní oči, “ doplnil Petr Konečný z Technologického inovačního centra.

 

 

  

 

Konferenci organizovalo Technologické inovační centrum s.r.o. ve spolupráci s partnery v rámci projektu Vzdělávání, Inovace, Partnerství, který je financován z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika. Projekt je kofinancován Zlínským krajem.

 

Bližší informace o této akci poskytne:

Ing. Petr Konečný, +420 739 570 790, konecny@ticzlin., www.gumference.cz

 

 

 

  

 

     


© 2007 - 2021 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Webdesign: NOWONET